Kysy ja kuuntele - sijoitettujen lasten hyvinvointi ja systemaattinen kuuleminen

Kesto:

1.3.2019 - 31.12.2021

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Kysy ja kuuntele –hankkeessa (2019–2021) tutkittiin sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia, kohtelua ja hyvinvointia. Lisäksi hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin lastensuojelun sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä liittyen sijaishuollon valvontaan: lasten kuulemista ja epäkohtiin puuttumista. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistui yli sata kuntaa 12 eri maakunnasta

Tutkimuksessa olivat mukana kuntien, valtion ja yksityisten palveluntuottajien yksiköihin sekä toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon sijoitetut lapset. Tutkimus koski hankkeeseen osallistuvien kuntien kaikkia vähintään kolme kuukautta sijoitettuna olleita lapsia, yhtä lailla huostassa olevia, avohuollon tukitoimena kuin kiireellisesti sijoitettuja lapsia.

Hankkeen tukena toimi ulkoinen ohjausryhmä, jonka jäsenet olivat yhdeksästä eri organisaatiosta. Ohjausryhmään kuuluivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kuntaliiton, Lapsiasiainvaltuutetun toimiston, Lastensuojelun Keskusliiton, Osallisuuden aika ry:n, Pesäpuu ry:n, Sosiaali- ja terveysministeriön, Turun yliopiston ja Valviran edustajat. 

Yhteistyökumppanit
Helsingin yliopisto

Rahoitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö