Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sijoitettuna olevien lasten kokemuksia ja kohtelua sekä sosiaalityön ammattikäytäntöjä: lasten systemaattista kuulemista sekä sijaishuollon epäkohtiin puuttumista.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksessa kerättiin aineistoa kyselylomakkein yli 10-vuotiailta sijoitetuilta lapsilta ja heidän vastuusosiaalityöntekijöiltään. Lapset täyttivät kyselylomakkeen sosiaalityöntekijän tapaamisessa. Sosiaalityöntekijät täyttivät kyselylomakkeen myös alle 10-vuotiaiden lasten osalta. 

Tutkimuksessa kerättiin myös ryhmähaastatteluaineisto kuntien lastensuojelun ammattilaisilta ja johdolta syksyllä 2019.

Tutkimus kiinnittyi sosiaalityön arjessa tapahtuvaan lasten ja sosiaalityöntekijän kohtaamiseen. Tutkimusasetelma mahdollisti sosiaalityöntekijän välittömän puuttumisen lapsen arkeen silloin, kun lapsen tilanteessa ilmeni epäkohtia. Hankkeeseen osallistuneet kunnat sitoutuivat yhteistutkijuuteen vuosiksi 2020–2021.

Kyselylomakkeet

Suomeksi

Ruotsiksi