Fråga och lyssna – placerade barns välbefinnande och systematiskt hörande av dem

Projektperiod:

1.3.2019 - 31.12.2021

Organisationsenhet:

Specialtjänster

På andra webbplatser:

I projektet Fråga och lyssna (2019-2021) undersöktes placerade barn och ungas erfarenheter, bemötande och välbefinnande. Därtill undersöktes och utvecklades det sociala arbetets yrkespraxis i att höra barn och ingripa i missförhållanden som en del av tillsynen av barn placerade i vård utom hemmet. Undersökningen genomförs i nära samarbete med kommunerna. Projektet kom att omfatta över 100 kommuner från 12 olika landskap. 

Undersökningen omfattade placerade barn i familjevård på uppdragsavtal samt yrkesmässig familjevård och institutionsvård i kommunernas, statens och privata serviceproducenters enheter. Undersökningen omfattade kommunernas alla barn som varit placerade i mer än tre månader och var omhändertagna, placerade som stödåtgärd inom öppenvården eller brådskande placerade.

Som stöd för projektet tillsattes en styrgrupp med representanter från nio olika organisationer. Till styrgruppen hörde Södra Finlands regionförvaltningsverk, Kommunförbundet, Barnombudsmannens byrå, Centralförbundet för barnskydd, Osallisuuden aika rf., Pesäpuu rf., Social- och hälsovårdsministeriet, Åbo universitet och Valviras representater. 

Samarbetspartner

  • Helsingfors universitet 

Finansiering

  • Institutet för hälsa och välfärd
  • Social- och hälsovårdsministeriet SHM