Laadukas tietopohja yhdenvertaisen Suomen ja alueellisen kotoutumistyön tueksi (MoniTieto)

Mies kalastaa veneestä.

Kesto:

1.5.2023-31.12.2025

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

MoniTieto-hankkeessa tuotetaan ja levitetään tietoa maahanmuuttaneen väestön terveydestä, hyvinvoinnista, palvelutarpeista ja kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä hyödyntäen THL:n rekisteri- ja kyselytietoja.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Tutkitun tiedon tuottaminen nuorten ja aikuisten maahanmuuttaneiden terveydestä ja palvelutarpeista.
  • Tiedon tuotteistaminen ja jalkauttaminen päätöksenteon tueksi.
  • Eri viranomaisten, päätöksentekijöiden sekä kotoutumisen kentän toimijoiden ymmärryksen vahvistaminen maahanmuuttaneiden asemasta.

Toteutus

Kehitämme tietotuotantoa ja julkaisemme seurantatietoa maahanmuuttaneiden ihmisten terveydestä ja palvelutarpeista monipuolisesti. Erityisenä kohderyhmänä ovat haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja nuorten palvelutarpeet. 

Muotoilemme tiedon helposti ymmärrettäväksi ja hyödynnettäväksi.

Jalkautamme tutkittua tietoa erityisesti alue- ja paikallistasoille palvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi. 

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

Yhteystiedot

Hannamaria Kuusio
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7657
[email protected]

Lotta Mäkipää
suunnittelija
puh. 029 524 8529
[email protected]

Sanna Nykänen
suunnittelija
puh. 029 524 8553
[email protected]