Ett högklassigt kunskapsunderlag som stöd för ett jämlikt Finland och regionalt integrationsarbete (MoniTieto)

En man fiskar från en båt.

Projektperiod:

1.5.2023–31.12.2025

Organisationsenhet:

Likabehandling

På andra webbplatser:

Inom projektet produceras och sprids information om den invandrade befolkningens hälsa, välfärd, servicebehov och faktorer som påverkar integrationen med hjälp av THL:s register- och enkätuppgifter.

Mål

Projektets mål är att

  • producera forskningsdata om hälsa och servicebehov hos unga och vuxna invandrare.
  • produktifiera och stärka informationen som stöd för beslutsfattandet.
  • stärka förståelsen för invandrarnas ställning hos olika myndigheter, beslutsfattare och aktörer inom integrationsfältet.

Genomförande

Vi utvecklar informationsproduktionen och publicerar uppföljningsinformation om invandrarnas hälsa och servicebehov på ett mångsidigt sätt. En särskild målgrupp är servicebehoven hos personer och unga i sårbar ställning. 

Vi utformar informationen så att den är lätt att förstå och utnyttja.

Vi förankrar forskningsdata särskilt på regional och lokal nivå som stöd för planeringen och utvecklingen av tjänsterna. 

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond AMIF.

Kontaktinformation

Hannamaria Kuusio
forskningschef

tfn 029 524 7657
[email protected]


Lotta Mäkipää
planerare

tfn 029 524 8529
[email protected]

Sanna Nykänen
planerare
tfn 029 524 8553
[email protected]