Hankkeen toteutus

Aineistonkeruu toteutetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kohderyhmänä vuonna 2011–2012 syntyneet lapset ja heidän perheensä. Perheet kutsuttiin tutkimukseen neuvolan kautta raskauden viimeisellä neljänneksellä, viimeistään raskausviikolla 36.

5-v seuranta-aineisto kerättiin 2017-18. 

10-v seurantatutkimuksen aineisto kerätään vuonna 2022. Hanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Lastentautien tutkimussäätiö. 

Perhe lumileikeissäCHILD-SLEEP-hankkeessa

  • seurataan unirytmin kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä kyselylomakkein ja perimää tutkimalla sekä
  • etsitään unirytmiin vaikuttavia sairauksia ja häiriöitä lastenlääkärin ja/tai psykologin vastaanotolla.

Lisäksi osalla lapsista

  • mitataan unen rakenteen kehittymistä aivosähkökäyrän (EEG) avulla
  • seurataan unen määrää ja vuorokausirytmin kehitystä liikeaktiivisuuden perusteella ja
  • pyritään vaikuttamaan unen kehittymiseen neuvolan antamalla varhaisella uniohjannalla.

CHILD-SLEEP-tutkimus toteutetaan neljänä osatutkimuksena

Hanke toteutetaan kansallisena tutkimuskonsortiona, joka koostuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Itä-Suomen, Tampereen ja Helsingin yliopiston tutkimusryhmistä, ja se toteutetaan yhteistyössä Tampereen terveyskeskuksen kanssa.

Hankkeen osatutkimuksissa selvitetään

  1. unta sääteleviä tekijöitä varhaisessa lapsuudessa (epidemiologinen tutkimus)
  2. unikasvatusohjelman tehokkuutta lapsuusiän uniongelmien ennaltaehkäisyssä (uniohjantatutkimus)
  3. perheympäristöä ja unta (perhetutkimus)
  4. unen ja vuorokausirytmin molekyylitason mekanismeja (molekyyligeneettinen tutkimus).


Kuva: Antero Teittinen