Hankkeen tavoitteet

Vauva nukkuuCHILD-SLEEP-tutkimuksessa selvitetään varhaisen unen ja unirytmin kehitystä sekä merkitystä terveydelle. Tutkimme perheympäristön ja perimän merkitystä tässä prosessissa. Lisäksi selvitämme unihäiriöiden syntymekanismeja ja unikasvatusohjelman vaikutusta.

Tavoitteenamme on kehittää unihäiriöiden ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja hoitoa. Tutkimuskohortti muodostaa aineiston, jonka avulla voidaan tarkastella varhaisen kehityksen ja kasvuympäristön merkitystä myös laajemmin: sekä lapsuusajan että myöhemmän hyvinvoinnin kannalta.

Kuva: Antero Aaltonen