Ajankohtaista

Neljä lasta hymyilee ja halailee koulun pihalla.

14.11.2023

Lapsen uni ja terveys (CHILD-SLEEP) -tutkimuksen 10–11-vuotiskysely käynnistyy marraskuussa 2023

Lapsen uni ja terveys (CHILD-SLEEP) -tutkimuksen 10–11-vuotiskysely kerää tietoa lapsen ja vanhemman nukkumisesta sekä perheiden hyvinvoinnista. Tutkimuksessa mukana olevat perheet ovat saaneet kutsukortin marraskuussa. Tutkittavat on poimittu Digi- ja väestötietoviraston tiedoista satunnaisotannalla. Osallistumalla autat kehittämään perheiden palveluja.

Mikäli haluat lisätietoja tutkimuksesta, voit lähettää viestin sähköpostiosoitteeseen [email protected]  

Vastaamme mielellämme kysymyksiin!

Vuoden 2023 väitöksiä

1.9.2022

10-vuotiskysely on käynnistynyt lokakuussa 2022

Lapsen uni ja terveys (CHILD-SLEEP) -tutkimuksen 10-vuotiskysely kerää tietoa lapsen ja vanhemman nukkumisesta sekä perheiden hyvinvoinnista. Tutkimuksena mukava olevat perheet ovat saaneet infokortin syyskuussa. 10-vuotisseurantatutkimus on käynnistynyt lokakuussa 2022. Osallistumalla autat kehittämään perheiden palveluja. 

Mikäli haluat lisätietoja tutkimuksesta, voit lähettää viestin  osoitteeseen [email protected] 

Vastaamme mielellämme kysymyksiin!

19.8.2022

Vuoden 2021 väitöksiä

17.12.2020

Tutkimusryhmä on kasvanut ja julkaisutoiminta on ollut vilkasta

Lapsen uni ja terveys –hankkeen tutkimusryhmä on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Tällä hetkellä hankkeessa työskentelee yli 50 tutkijaa.  Väitöskirjatutkimusta tekeviä jatko-opiskelijoita on 11. 

Myös julkaisutoiminta on ollut aktiivista. Aineistosta on ilmestynyt yhteensä noin 40 vertaisarvioitua julkaisuja. Päivitetty julkaisuluettelo löytyy Julkaisut-välilehdeltä. Artikkeleiden lisäksi aineistosta on valmistunut syksyllä 2020 kaksi uutta väitöskirjaa. Lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Saara Markkanen tutki väitöskirjassaan 2–3-vuotiaiden lasten unenaikaisia hengityshäiriöitä. Lääketieteen lisensiaatti Johanna Pietikäisen väitöskirjan aiheena puolestaan oli raskaudenaikaisten uniongelmien vaikutus synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Väitöskirjojen sähköiset versiot löytyvät alla olevien linkkien kautta:

Saara Markkanen: ” Children’s Sleep Disordered Breathing,Tonsil Hypertrophy and Dentofacial Development” 
Johanna Pietikäinen: ”Sleeping Problems during Pregnancy, Parental Perinatal Depressive Symptoms and Children's Emotional Problems: Findings from the Child-Sleep and Finnbrain Birth Cohorts” 

17.12.2020

Uusi verkkosivusto lasten unesta on avattu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla julkaistiin marraskuussa laaja, lasten uneen keskittyvä aihekokonaisuus. Sivustolle on koottu tietoa 0–12-vuotiaiden lasten ja raskaana olevien äitien unesta ja sen kehityksestä sekä yleisimmistä lapsuusiän unihäiriöistä ja niiden hoidosta. Sivusto on suunnattu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, vanhemmille että muille aiheesta kiinnostuneille. 

Sivusto toteutettiin osana Lapsen uni ja terveys –tutkimusta ja siihen voi tutustua osoitteessa thl.fi/lapsenuni

17.12.2020

Tutkimuksen jatkoa suunnitellaan aktiivisesti

Yhdeksänvuotiaitten lasten lyhytunisuuteen liittyvän tapaus-verrokkitutkimuksen aineiston keruu alkoi syksyllä 2020. Sen lisäksi tällä hetkellä suunnitellaan 10–11-vuotisaineiston keruuta. Tästä tiedotamme lisää myöhemmin!

22.5.2018

5-v seuranta-aineiston keruu on päättynyt

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille! Lisätietoa tutkimuksesta voi kysellä tutkijoilta.

12.7.2017

5-v seuranta-aineiston keruun aikataulu

Ensimmäiset 5-v kyselyt ovat lähteneet sähköpostitse perheisiin toukokuussa. Kysely toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana. Kiitämme lämpimästi kaikkia tutkimuksessa mukana olevia!

27.12.2016

5-v tutkimuksen tiedote

Lapsen uni ja terveystutkimuksen 5-v seuranta-aineiston keruu on alkamassa vuonna 2017. Tutkimukseen osallistuneet perheet saavat postitse tutkimustiedotteen ja samalla vanhemmilta pyydetään suostumusta osallistua tähän tutkimukseen. 5-v kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä! 
Toivomme, että mahdollisimman moni perhe lähtee mukaan tutkimukseen. Tutkimuksella saadaan tärkeää tietoa lapsen varhaisen unen merkityksestä kehityksen kannalta.
Lisätietoa tutkimuksesta voi esittää tutkijoille!

27.12.2016

Tiedote CHILD-SLEEP:in alaryhmätutkimuksista 5-vuotiaille

Olemme jatkamassa myös alaryhmätutkimuksiamme kohortin lasten täyttäessä viisi vuotta.  Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat valmiina kotiunipolygrafia- ja kuorsausryhmää varten.  Kummankin ryhmän tutkimukset toteutetaan samalla tavoin kuin kaksivuotiaille.

Kotiunipolygrafia jatkuu siis edelleen kotirekisteröintinä ja siinä on mukana muutaman päivän aktigrafiarekisteröinti.  Lapsien kehitystä on tarkoitus arvioida psykologin tutkimuksella. Mahdollisuuksien mukaan tutkitaan myös samat aineenvaihduntaa ja perimää koskevat verikokeet sekä syljen kortisolimittaukset. Pelkkään kotiunirekisteröintiin osallistuminen on myös mahdollista.

Kuorsausryhmään kutsutaan kaikki aiemmissa vaiheissa tutkitut kuorsaavat lapset riippumatta siitä, kuorsaavatko he enää, sekä oireettomat vertailulapset. Lisäksi uudessa viisivuotiskyselyssä poimitaan lisää kuorsaajia, joita kutsutaan jatkotutkimukseen. Myös oireettomia vertailulapsia kutsutaan lisää tässä vaiheessa. Tutkimusten kulmakivi on sairaalassa tehtävä yhden yön unipolygrafia tutkimus, johon liittyy myös aktigrafiatutkimus muutaman vuorokauden mittaisena. Edelleen mukana on psykologin, lasten-, korva- ja hammaslääkärin tutkimukset. Myös veri-, sylki-, hius- ja ulostenäytteet on tarkoitus tälläkin kertaa tutkia.

Tutkimusten toistaminen kaikessa laajuudessaan on tärkeää vertailtavuuden vuoksi. Näin saamme aivan ainutlaatuista pitkittäistä tietoa eri piirteiden kehityksestä lapsen kasvaessa.

7.10.2015

Infotilaisuus tutkimustuloksista

Keväällä 2016 järjestetään vanhemmille ja terveydenhoitajille infotilaisuus tutkimustuloksista. Ajankohta ilmoitetaan pian!

30.5.2013

Ensimmäisiä uneen liittyviä tutkimustuloksia saadaan kesällä 2013

Child Sleep -tutkimus on edennyt pitkälle, vanhimmat tutkimukseen osallistuvat lapset ovat kaksivuotiaita ja kesän aikana saadaan ensimmäisiä alustavia uneen liittyviä tutkimustuloksia.

30.5.2013

18kk- ja 24kk-kyselyt

18kk- ja 24kk-kyselyt toteutetaan sähköisessä muodossa Internetpohjaisena Webropol-kyselynä. 18kk-tutkimuspisteessä on vain lapsen kyselylomake. 24kk-tutkimuspisteessä isän, äidin ja lapsen kyselylomakkeet lähetetään jokainen erikseen äidin sähköpostiosoitteeseen, toivomme vanhempien vastaavan yhdessä lapsen lomakkeeseen.

30.5.2013

3kk ja 8kk kyselyssä viivettä

Teknisten ongelmien vuoksi jotkut tutkimusperheet ovat saaneet 3kk- ja 8kk-kyselylomakeet myöhässä. Näissä tapauksissa perheitä neuvotaan täyttämään lomakkeet tämän hetken tilanteen mukaan eli ei muistella aikaa kun lapsi oli 3kk tai 8kk ikäinen. Pahoittelumme perheille mahdollisesti koituneesta ylimääräisestä vaivasta.

9.11.2012

Lasten ja nuorten unen erityispiirteistä on keskusteltu Lääkärilehdessä

Lue lisää artikkeleista:

Tiina Paunio. Uni auttaa kasvamaan, jaksamaan ja oppimaan (pdf 175 kt). Suomen Lääkärilehti 40/2012.
E. Juulia Paavonen, Outi Saarenpää-Heikkilä. Tarvitaanko unikouluja? (pdf 177 kt). Suomen Lääkärilehti 40/2012.

22.5.2012

Vastauksia yleisesti esiintyneisiin kommentteihin ja kysymyksiin

Miksi kysytään moneen kertaan samoja asioita samassa kyselykaavakkeessa?

On totta, että kyselyssä on valitettavan paljon toistoa. Kyselylomakkeet koostuvat useista kansainvälisesti käytössä olevista kyselykokonaisuuksista, joiden tieteellinen luotettavuus on testattu niin, että kaikki kysymykset ovat mukana. Samaa asiaa saatetaan siten kysyä uudelleen hieman eri tavalla painotettuna. Olemme pyrkineet minimoimaan tätä toistoa käyttämällä lyhennettyjä versioita kyselykokonaisuuksista. Toistojen kysymyksissä ajatellaan lisäävän myös koko kyselytutkimuksen luotettavuutta. Kiitokset perheille, että jaksatte vastata kyselyihin!

Miksi kysytään samoja kysymyksiä uniohjanta- ja verrokkineuvoloiden perheiltä unenseurannan yhteydessä ja samaan aikaan tulevassa isossa kyselyssä?

Tämä uudelleen kyseleminen on ymmärrettävän kuormittavaa. Pyrimme tällä toistolla lisäämään tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Vauvojen uni vaihtelee paljon lyhyenkin ajan sisällä. Toivomme saavamme tästä vaihtelusta tarkempaa kuvaa kysymällä lyhyellä aikavälillä samoja asioita uudelleen tässä osaotoksessa. Kiitokset uniohjanta- ja vertailuryhmän neuvoloiden perheille tästä joustavuudesta!

10.1.2012

Tutkimustiedote

Tiedoksi tutkimuksessa mukana oleville uniohjannan ja vertailuryhmän perheille:
3 kk -kyselyiden kohdalla tulee pientä päällekkäisyyttä pidemmän postikyselyn ja lyhyemmän neuvolasta saatavan kyselyn osalta. Perheiden toivotaan täyttävän molemmat unipäiväkirjat, mutta jos perhe ei halua tai jaksa täyttää näitä kuin kerran, niin tärkeintä on, että perhe vastaisi isossa kyselyvihkossa oleviin kysymyksiin ja  neuvolasta saatuun unipäiväkirjan kaavakkeeseen. Toisin sanoen neuvolasta saatuun pikkukyselyyn voi jättää vastaamatta ja myös jättää täyttämättä ison kyselyvihkon unenseurantaa parina päivänä.

Tamperelainen: Mattis mukana isossa unitutkimuksessa

Tamperelaisen artikkeli kertoo erään tutkimukseen mukaan lähteneen perheen kokemuksia. CHILD-SLEEP-tutkimus on ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa vauvojen nukkumista seurataan pitkällä aikavälillä. Pirkanmaalla tehtävä unitutkimus voi olla uraauurtava myös maailmalla.
Lue koko artikkeli

22.2.2011

Aamulehti: Neljä viidestä lapsesta nukkuu hyvin missä tahansa

Tänä keväänä alkavan lasten CHILD-SLEEP-unitutkimuksen tavoitteena ovat valtakunnalliset uniohjeet neuvoloihin. Aamulehden artikkeli käsittelee lapsen ja perheiden unta sekä käynnistyvän tutkimuksen taustoja.

12.4.2010

Lehdistötiedote: Varhaisen univalverytmin merkitystä terveydelle selvitetään

CHILD-SLEEP-hankkeessa tutkitaan unen merkitystä lapsen kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. Tutkimukseen valittu ryhmä koostuu 3 000 lapsesta, jotka ovat syntyneet tai syntyvät vuosien 2010–2013 aikana sekä heidän perheistään. Hanke koostuu neljästä osatutkimuksesta.
Lue koko lehdistötiedote Suomen Akatemian sivuilta