MOnitoring Outbreak events for Disease surveillance in a data science context (MOOD), Horizon 2020

Kesto:

1.1.2020 - 31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Terveysturvallisuus

Muualla verkossa:

One-Health lähestymistapa tautien seurantaan: Varhainen havaitseminen, varoitus ja seuranta Big Dataa hyödyntäen. 

Tavoitteet

MOOD- hankkeen tarkoituksena on kehittää EI (Epidemic Intelligence)- työkaluja epidemioiden aikaiseen havaitsemiseen, tautien seurantaan ja sen arviointiin, ovatko havaitut signaalit merkityksellisiä Euroopalle ja Euroopan kansanterveys- ja eläinterveysorganisaatioille. 

Projektin innovatiivinen lähestymistapa perustuu työkalujen ja big data-lähteiden kehittämiseen loppukäyttäjien tarpeiden pohjalta. Tällainen kehitysprosessi takaa projektissa kehitettyjen työkalujen sujuvamman käytön jokapäiväisessä tautien seurannassa. 

Toteutus

Horisontti 2020- hanke sisältää 7 työpakettia: Käyttäjätarpeiden kartoittaminen, tautiprofiilien luominen, data standardisointi ja yhdistäminen, mallinnus, toiminta-alustan luominen, tiedon jakaminen ja vaikutusten arviointi sekä koordinointi. 

Yhteistyökumppanit

Hanketta johtaa ranskalainen French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD). Konsortioon kuuluu kokonaisuudessaan 25 tutkimusorganisaatiota 12 eri maasta. Tarkempaa tietoa yhteistyökumppaneista hankkeen nettisivuilla.  

Rahoitus

Horisontti 2020

Yhteystiedot

Timothée Dub 
vastuututkija 
Puh. + 358 (0) 29 524 6177
[email protected]

Henna Mäkelä
tutkija 
Puh. +358 (0) 29 524 7488
[email protected]