Päihdetapauslaskenta

Helmitaulu.

Kesto:

1987–2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Laskenta tuottaa tärkeää tietoa palvelujärjestelmästä

Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista. 

Laskentoja on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1987 lähtien. Päihdetapauslaskenta on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisen kannalta merkittävä tiedon lähde. Laskennasta saadaan tärkeää päihdeasiakkaita ja päihdepalvelujärjestelmää koskevaa tietoa.

Mitä päihde-ehtoinen asiointi tarkoittaa?

Päihde-ehtoisella asioinnilla tarkoitetaan tilanteita, joissa ainakin yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

  1. asiakas on päihteiden ongelmakäyttäjä 
  2. asiakas hakee apua päihtyneenä 
  3. asiakas hakee apua päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan (esim. tapaturma) vuoksi.

Lisätietoa laskennoista vuonna 2015 ja aiemmin

Laskennasta vastaava tutkija

Kristiina Kuussaari
erikoistutkija
puh. 029 524 7476
sähköposti: [email protected]