Päihdetapauslaskenta

Helmitaulu.

Kesto:

1.1.1987–

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Laskenta tuottaa tärkeää tietoa palvelujärjestelmästä

Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista. 

Laskentoja on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1987 lähtien. Päihdetapauslaskenta on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisen kannalta merkittävä tiedon lähde. Laskennasta saadaan tärkeää päihdeasiakkaita ja päihdepalvelujärjestelmää koskevaa tietoa.

Mitä päihde-ehtoinen asiointi tarkoittaa?

Päihde-ehtoisella asioinnilla tarkoitetaan tilanteita, joissa ainakin yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

  1. asiakas on päihteiden ongelmakäyttäjä 
  2. asiakas hakee apua päihtyneenä 
  3. asiakas hakee apua päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan (esim. tapaturma) vuoksi.

Yhdeksäs päihdetapauslaskenta 2019

Yhdeksäs päihdetapauslaskenta tehtiin lokakuun toisena tiistaina 8.10.2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuseettinen työryhmä antoi päihdetapauslaskennan toteuttamiselle puoltavan lausunnon 11.6.2019. Myös Rikosseuraamuslaitos myönsi tutkimusluvan (28/332/2019).

Kiitokset laskentaan osallistuneille yksiköille. 

Ensimmäisiä tuloksia pyritään raportoimaan keväällä 2020. Tuloksia julkaistaan kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa sekä ammattilehdissä ja niitä hyödynnetään THL:n asiantuntijatyössä. 

Lisätietoa laskennoista vuonna 2015 ja aiemmin