Inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall

Pärlor på en pärlskiva.

Projektperiod:

1987- 2023

Organisationsenhet:

På andra webbplatser:

Inventeringen ger viktig information om servicesystemet

Vid inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall samlas uppgifter in om missbruksrelaterade ärenden som förekommer inom social- och hälsovården, fängelser och byråer för samhällspåföljder. 

Inventeringar har genomförts med fyra års mellanrum sedan 1987. Inventering av alkohol- och narkotikarelaterade fall är en viktig informationskälla i arbetet med att förebygga alkohol- och narkotikarelaterade skador och utveckla vården. Inventering ger viktig information om missbrukarklienter och om systemet med missbrukarvård.  

Vad innebär ett alkohol- och narkotikarelaterat fall?

Med alkohol- och narkotikarelaterade fall inom social-, hälso- och sjukvården avses en situation där åtminstone ett av följande kriterier uppfylls:

  1. klienten är missbrukare 
  2. klienten söker hjälp när hon eller han är alkohol- eller narkotikapåverkad 
  3. klienten söker hjälp för en skada (t.ex. ett olycksfall) som anknyter till alkohol- eller narkotikamissbruk vid ett enstaka tillfälle. 

Ansvarig forskare

Kristiina Kuussaari
specialforskare
tfn 029 524 7476
e-post: fö[email protected]