Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa

Kesto:

1.9.2018–30.12.2021

Vastuuyksikkö:

Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky

Muualla verkossa:

THL koordinoi valtakunnallista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluiden selvitystä ja selvitti iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon yksiköiden palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tilaa.

Hankkeessa tuotettiin ehdotus laatuindikaattoreista ja tietopohjasta palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ohjaukseen ja systemaattiseen valtakunnalliseen seurantaan.

Lisäksi selvitettiin vammaisten ihmisten ja erityisryhmien (maahanmuuttajien, saamelaisten ja romanien) palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tilaa.  

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa palliatiivinen hoito ja saattohoito niitä tarvitseville potilaille asuinpaikasta ja hoitavasta tahosta riippumatta: yhtenäistää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käytäntöjä, kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja luoda mahdollisuuksia alueellisten, yksityiskohtaisten toimintaohjeiden ja sopimusten laatimiseksi.  

Hanke oli osa sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistyötä.

Yhteystiedot

Teija Hammar
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7149
[email protected]

Tietoa elämän loppuvaiheen hoidosta (THL)