Elämän loppuvaiheen hoito

Pyörätuolissa istuva iäkäs mies katsoo kameraa kohti. Taustalla eri värisiä kukkia.

Elämän loppuvaiheen hoito perustuu ihmisen omiin tarpeisiin ja toiveisiin. 

Elämän loppuvaiheen hoidon tavoite on vaalia elämänlaatua ja mahdollistaa arvokas kuolema. Kuolemaa lähestyvää ihmistä hoidetaan ja tuetaan hänen elämänarvonsa ja toiveensa huomioiden. 

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa, jossa korostetaan oireiden lievitystä ja henkistä hyvinvointia. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe.

Hoitoa voidaan antaa kotona, ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, saattohoitokodissa ja sairaalassa. Tuttu ympäristö, hoitohenkilökunta ja mahdolliset vapaaehtoiset auttavat elämänlaadun säilyttämisessä. Tavoite on, että ihminen saa elää toivomassaan asuinpaikassa kuolemaansa asti ilman turhia päivystyskäyntejä ja siirtymiä.

Elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavat lait ja suositukset. Niissä määritellään hoidon eettiset lähtökohdat: ihmisen itsemääräämisoikeus, yksilön koskemattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Saattohoitopassi-verkkokoulu

Saattohoitopassi on itsenäisesti suoritettava täydennyskoulutuskurssi, jonka tavoitteena on lisätä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perustason osaamista.

Kurssi sopii esimerkiksi vanhuspalveluiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja kotihoidossa työskenteleville ammattilaisille.