Kansainvälinen yhteistyö

Palvelujärjestelmän suoriutumista Suomessa tulee kyetä vertaamaan muiden maiden hoitojärjestelmien suoriutumiskykyyn. EU -rahoitteisessa EuroHOPE-hankkeessa tutkittiin sydäninfarktin, aivohalvauksen ja lonkkamurtuman hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta useassa Euroopan maassa soveltamalla PERFECT-hankkeen lähestymistapaa. Merkittävien sairaalassa annettavien hoitojen tulokset vaihtelivat huomattavasti niin maiden välillä, kuin maiden sisälläkin. Maiden väliset erot eivät olleet yhteydessä terveydenhuollon järjestämistapaan tai rahoitukseen liittyviin tekijöihin.
EuroHOPE (European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency)

Tällä hetkellä PERFECT-hankkeessa tehdään yhteistyötä Pohjoismaisen NORCHER-hankkeen tutkimusryhmän kanssa. NORCHER-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää ja arvioida terveyspalvelujen tarjontamalleja, jotka edistävät palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, korkeaa laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteena on myös kehittää vaikuttavuus- ja kustannusindikaattoreita huomioiden sosiaali – ja terveydenhuollon palveluympäristöt laajemmin.
NORCHER