Osahankkeet

PERFECT-hankkeessa tarkasteltavia sairaus- ja toimenpideryhmiä oli alkuvaiheessa mukana yhteensä seitsemän. 
Hankkeen taustatietoa  

Tällä hetkellä työ on aktiivisesti käynnissä kolmen potilasryhmän osalta:

Osahankkeiden perusraporteissa esitetään yksityiskohtaisesti käytetyt määritelmät, aineistot ja menetelmät sekä tuotettavat indikaattoritiedot. Indikaattorit julkaistaan sekä poikkileikkaus- että aikasarjatarkasteluina. Ajantasaiset menetelmäraportit ja linkit indikaattoritietoihin löytyvät kunkin osahankkeen sivulta; Alkuperäiset perusraportit ja niiden yhteydessä julkaistut indikaattorit löytyvät puolestaan Perusraportit-koostesivulta.

Tutkimustyötä on edellä mainittujen osahankkeiden lisäksi käynnissä myös liittyen kaularangan ja selkärangan toimenpiteissä olleiden potilaiden kohorttiin. Myös muissa osahankkeissa kehitetyt menetelmät ja aineistot ovat suurelta osin edelleen hyödynnettävissä.