PERFECT – Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset

Kesto:

2004–

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

PERFormance, Effectiveness and Cost of Treatment episodes

Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset

PERFECT-hankkeessa seurataan erityisesti erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta eri alueiden ja palveluntuottajien välillä. 

Hankkeessa tuotetaan sairausryhmäkohtaisesti tietoja potilaista sekä heille annetusta hoidosta ja hoidon vaikuttavuudesta lukuisten erilaisten indikaattorien avulla. Riskivakioidut indikaattorit ovat alueiden ja palveluntuottajien välillä vertailukelpoisia. Tietojen avulla hoidon tuottajia kannustetaan parantamaan potilaille annettua hoitoa.  

Indikaattorityö nojaa vahvasti hankkeessa tehtävään tutkimustyöhön. Tutkimuksessa ollaan erityisen kiinnostuneita sellaisista hoitotuloksiin ja kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä, joihin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi hoitokäytäntöjä kehittämällä tai terveyspoliittisin keinoin. Palveluntuottajien välisten erojen tunnistaminen palvelee sairaaloita ja alueita hoitokäytäntöjen yhtenäisyyden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Hankkeessa tehty tarkastelu on kohdistunut vuosien varrella useisiin potilasmäärältään suuriin tai kustannuksiltaan merkittäviin sairausryhmiin ja toimenpiteisiin, joiden hoitamisessa erikoissairaanhoidolla on keskeinen merkitys. Nykyään indikaattori- ja tutkimustyössä keskitytään erityisetsi kolmeen osahankkeeseen: lonkkamurtuma, aivohalvaus ja sepelvaltimotautikohtaus.