Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi (STePS 2.0)

Kesto:

1.4.2016–30.9.2019

Vastuuyksikkö:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus

Muualla verkossa:

Hanke on päättynyt, mutta työtä jatketaan STePS 3.0 -hankkeessa.
Siirry STePS 3.0 -hankkeen sivulle

STePS 2.0 -hanke koostuu viidestä valtakunnallisesta kyselystä, jotka suunnataan

 • sosiaalihuollon johdolle (SH eKartta), 
 • terveydenhuollon johdolle (TH eKartta), 
 • lääkäreille (PoLTe), 
 • sairaanhoitajille (PoSTe),
 • kansalaisille (Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen [ATH] lisämoduuli).

Lisäksi toteutetaan kaksi muuta osa-hanketta:

 • kehitetään ja raportoidaan Kanta-palveluita koskevat indikaattorit, jotka saadaan Kanta-lokitiedoista,
 • toteutetaan aineistojen julkaisu THL:n tietokantaraportteina 

STePS 2.0 –hankkeen tietokantaraportit

Hankkeen tavoitteet

 • tuottaa vertailu- ja seurantatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille
 • tukea valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen suunnittelua ja ohjausta
 • tuottaa tietoa Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian tavoitteiden toteutumisen seurantaan
 • tuottaa tieto sote-reformin tueksi horisontaalisen ja vertikaalisen tiedonvaihdon tilasta ja vaikutuksista eri alueilla.

Lainsäädännöstä mandaatti seurantaan

THL vastaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta.