Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (ASKO)

Kesto:

1.1.2019 - 31.12.2022

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

ASKO edisti sote organisaatioiden jäsenten tasa-arvoista osallisuutta ja asiakasryhmien mahdollisuuksia osallistua sote palvelujen kehittämiseen. 

Hanke oli osa  ONNISTU yhdessä - Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa hanketta.

Tavoitteet

Yhteisöllisen työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen ja asiakasosallisuuden johtaminen. Asiakasosallisuutta tukevien työkalujen tuottaminen sote-ammattilaisille ja johdolle. Yhteiskehitimme työyhteisön ja asiakkaiden kanssa uutta jaettua näkemystä työstä ja sen tavoitteista yhteisasiakkaiden palveluprosesseissa.

Toteutus

Asiakasosallisuus pajakokonaisuudet paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosesseihin ja -kohtaamisiin viidellä eri paikkakunnalla. Pajoissa hyödynsimme soveltaen kehittävää työntutkimusta, ekspansiivisen oppimisen teoriaa ja muutospajamenetelmää ja palvelumuotoilua.

Pajaprosessien päätteeksi järjestimme yhteiskehittelypajan, jossa hyödynnettiin Kokeilut käyttöön -arviointimallia.

Pajaprosessien yhteydessä luotiin malli asiakasosallisuustaitojen kehittämiseksi, vuorovaikutusopas ja tukipaketti asiakasosallisuuden johtamisen tueksi sote-organisaatioihin.

Yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos (TTL), Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin kaupunki, Sastamalan Hyvinvointikampus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. 

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja yhteistyötahot

Yhteystiedot

Leini Sinervo
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7609
[email protected]