Sote-integraatio iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluissa (SOIPA) – Kotihoidon asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja palvelujen tarve

Kesto:

1.10.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muualla verkossa:

Tutkimuksessa selvitetään ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja palvelukokonaisuuksia.

Kotona asuvilla ja etenkin muistisairailla ihmisillä on usein erilaisia palvelujen tarpeita, ja he saattavat käyttää paljon palveluja. Toisaalta omaisilla on merkitystä virallisten palvelujen käytössä. Sekä palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeet että palvelujen saatavuus vaihtelevat alueittain, mikä johtaa alueiden välisiin eroihin ikääntyneiden palvelujen käytössä.

Tarkastelemme tutkimuksessa, miten kognition taso, omaisten avun saatavuus ja asuinpaikka ovat yhteydessä palvelujen kokonaisuuteen.

Tutkimus kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2022–2023 toteuttamaan Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio -tutkimuskokonaisuuteen.

Tavoitteet

Tavoitteena on saada tietoa ikääntyneiden palvelukokonaisuuksista hyvinvointialueiden käyttöön tiedolla johtamisen ja palvelukokonaisuuksien suunnittelun tueksi. 

Toteutus

Tutkimuksessa hyödynnetään THL:n rekisteriaineistoja, erityisesti kotihoidon RAI-arviointeihin (Resident Assessment Instrument) perustuvaa aineistoa. 

Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä 
RAI-tutkimus – palveluiden tarve, toteutuminen, laatu, vaikuttavuus ja resurssit

Julkaisuja

Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu: Mari Aaltonen, ym., Yksinäisyys ja toive muualla kuin kotona asumisesta lisäävät iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden sote-palvelujen käyttöä. 59/2023, THL.

Yksinäisyys ja toive asua muualla kuin kotona lisäävät iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden sote-palvelujen käyttöä (uutinen 27.11.2023, THL)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Yhteystiedot

Mari Aaltonen
johtava tutkija
puh. 029 524 8532
sähköposti: mari.s.aaltonen(at)thl.fi

Johanna Edgren
erikoistutkija
puh: 029 524 7317
sähköposti: [email protected]