Sukupuolella väliä? Sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen vahvistaminen mediassa, politiikassa ja johtajuudessa

Sukupuolella väliä? -hankkeen tunnuskuva, jossa on muistilappuun piirretty kysymysmerkki.

Kesto:

1.2.2019–31.1.2021

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Muualla verkossa:

Sukupuolella väliä? -hanke edisti sukupuolten tasa-arvoa sekä mediassa että poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. Hanke toteutti toimittajakoulutuksia sekä kehitti vaaleihin ja päätöksentekoon liittyvää tasa-arvotietoa. Hanke edisti myös sukupuolen moninaisuuden ja intersektionaalisuuden huomioonottamista.

Hanke jakautui kolmeen toisiinsa liittyvään osaan:

  • Sukupuolella väliä politiikassa ja vaaleissa
  • Sukupuolella väliä mediassa ja julkisessa keskustelussa
  • Sukupuolella väliä talouden ja politiikan johtopaikoilla.

Tavoitteet

  • Jakaa tietoa sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen tavoitteista ja hyödyistä.
  • Auttaa ymmärtämään, miten sukupuolten eriarvoisuus julkisessa keskustelussa, poliittisessa päätöksenteossa ja johtopaikoilla kietoutuvat yhteen.
  • Lisää tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta sekä sukupuolen ja muiden risteävien erojen yhteisvaikutuksesta.

Yhteistyökumppanit

  • Journalistiliitto
  • Yle
  • Naistoimittajat ry
  • Kotimaisten kielten keskus (Kotus)

Yhteystiedot

Mia Teräsaho
projektipäällikkö
puh. 029 524 7864
sähköposti: [email protected]

Sonja Soronen
projektikoordinaattori
puh. 029 524 7084
sähköposti: [email protected]

Hanketta rahoittaa

Euroopan unionin lippulogo

Sukupuolella väliä? -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014–2020).