Spelar kön roll? Främjande av jämställd representation i medier, politik och ledarskap

 Frågetecken på en papperslapp.

Projektperiod:

1.2.2019–31.1.2021

Organisationsenhet:

Jämlikhet och delaktighet

På andra webbplatser:

Projektet Spelar kön roll? främjade jämställdhet såväl i medierna som i det politiska och ekonomiska beslutsfattandet. Inom projektet utvecklades jämställdhetsinformation relaterad till val och beslutsfattande samt utbildningar riktade till journalister. Projektet främjade och lyfte också mångfalden av kön samt intersektionalitet.

Projektet bestod av tre delar som anknyter till varandra:

  • Kön spelar roll i politiken och val
  • Kön spelar roll i medierna och den offentliga diskussionen
  • Kön spelar roll på ekonomiska och politiska ledarposter.

Mål

  • Sprida information om målen och nyttan med jämställd representation.
  • Skapa förståelse för hur ojämställdhet i den offentliga diskussionen, i det politiska beslutsfattandet och på maktpositioner hänger ihop.
  • Öka medvetenheten om mångfalden av kön samt hur kön påverkar och påverkas i förhållande med andra faktorer.

Samarbetspartner

  • Journalistförbundet
  • Yle
  • Kvinnliga journalisterna rf
  • Institutet för de inhemska språken

Kontaktinformation

Mia Teräsaho
projektledare
tfn 029 524 7864

Sonja Soronen
projektkoordinator
tfn 029 524 7084

e-post: [email protected]

EU-flaggan.

Projektet Spelar kön roll? har beviljats finansiering från EU:s program för grundläggande rättigheter, jämställdhet och medborgarskap 2014–2020 (Rights, Equality and Citizenship Programme, REC).