Suomalainen olkapäätutkimus (FIMAGE)

Kesto:

2022 - 2024

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

Muualla verkossa:

FIMAGE (Finnish Imaging of Shoulder) -tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten olkapäävaivoista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä olkapäävaivojen vaikutuksesta elämänlaatuun ja toimintakykyyn.

Aiemmissa Terveys 2000- ja 2011 -tutkimuksissa yksi neljästä suomalaisesta aikuisesta on ilmoittanut kärsineensä olkapääkivuista viimeisen kuukauden aikana. Olkapääongelmista aiheutuu haittaa yksilöille sekä merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle, mutta olkapäävaivojen syitä ei vielä täysin ymmärretä.

Lue lisää FIMAGE-tutkimuksesta

Tavoitteet

Tutkimuksesta saatavien tietojen avulla voimme:

  • kehittää olkapäävaivojen ehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa
  • edistää olkapäävaivoista kärsivien ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia
  • parantaa tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivien ihmisten terveyspalveluita Suomessa.

Toteutus

Tarkempi tutkiminen on tärkeää, jotta tutkimukset ja hoito voidaan kohdentaa oikein. FIMAGE-tutkimuksessa kokenut erikoislääkäri tekee tutkimukseen osallistuville tarkan olkapäätutkimuksen ja molemmat olkapäät kuvataan röntgen- ja magneettikuvauslaitteilla.

FIMAGE-tutkimuksen on suunnitellut asiantuntijoista koottu työryhmä, jossa Helsingin yliopistolta johdetun FICEBO (Finnish Centre for Evidence-Based Orthopaedics) -tutkimusryhmän tutkijat tekevät yhteistyötä Terveys 2000 -tutkimuksesta vastanneiden tutkijoiden kanssa.

Yhteistyökumppanit

FIMAGE-tutkimuksen tutkimusryhmä koostuu osaavista tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkijoista. Tutkimusta koordinoi FICEBO-tutkimusryhmä yhdessä Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii dosentti Simo Taimela.

Rahoitus

Tutkimusta ovat rahoittaneet seuraavat tahot:

  • Suomen Akatemia
  • Kansaneläkelaitos (Kela)
  • Helsingin yliopisto
  • HUS

FIMAGE–seurantatutkimukset

FIMAGE-tutkimuksen liittyy seurantatutkimuksen osuus (FIMAGE-Longitudinal, FIMAGE-L). Pyydämme osallistujien lupaa siihen, että voimme olla heihin mahdollisesti yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua olkapäiden tilanteen kartoittamiseksi.

Lisäksi osa FIMAGE-tutkimuksen osallistujista kutsutaan FIMAGE-T-jatkotutkimukseen (FIMAGE-Trauma), jossa olkapäiden tilannetta seurataan tarkemmin uusien olkapäävaivojen tai vammojen ilmaantuessa.

Yhteystiedot

Simo Taimela
Tutkimuksen vastuullinen johtaja, dosentti
puh. +358 40 363 3236
sähköpostiosoite: [email protected]

Tutkimusryhmä

Tutkimuspaikkakohtaiset yhteystiedot

Tutkimuksen ilmoittautumistiedot kerää Tilastokeskus.
Ilmoittautuminen FIMAGE-tutkimukseen