Finländsk axelundersökning (FIMAGE)

Projektperiod:

2022 - 2024

Organisationsenhet:

Folkhälsa

På andra webbplatser:

FIMAGE-undersökningen (Finnish Imaging of Shoulder) producerar aktuell information om axelbesvär hos vuxna som är bosatta i Finland, faktorer som påverkar dessa samt hur livskvaliteten och funktionsförmågan påverkas av axelbesvär.

I de tidigare Hälsa 2000 och 2011-undersökningarna har en av fyra vuxna i Finland uppgett att de lidit av smärta i axlarna under den senaste månaden. Axelproblem är skadliga på individnivå och medför betydande kostnader för samhället, men man förstår ännu inte helt orsakerna till axelbesvären.

Läs mer om FIMAGE-undersökningen

Mål

Med hjälp av informationen från undersökningen kan vi:

  • utveckla förebyggandet, diagnostiseringen och behandlingen av axelbesvär
  • främja funktionsförmågan och välfärden hos personer med axelbesvär
  • förbättra hälso- och sjukvårdstjänsterna för personer med besvär i stöd- och rörelseorganen i Finland.

Genomförande

En noggrannare undersökning är viktig för att undersökningarna och behandlingen ska kunna riktas rätt. I FIMAGE-undersökningen gör en erfaren specialist en noggrann axelundersökning för deltagarna och båda axlarna undersöks med röntgen- och magnetröntgenapparater.

FIMAGE-undersökningen har planerats av en arbetsgrupp bestående av experter, där forskarna i forskningsgruppen FICEBO (Finnish Centre for Evidence-Based Orthopaedics), som har bakgrund vid Helsingfors universitet, samarbetar med forskarna som ansvarade för undersökningen Hälsa 2000.

Samarbetspartner

Forskningsgruppen i FIMAGE-undersökningen består av kunniga forskare som forskar i sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Undersökningen koordineras av forskningsgruppen FICEBO tillsammans med Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Docent Simo Taimela är ansvarig för undersökningen.

Finansiering

Undersökningen har finansierats av följande instanser:

  • Finlands Akademi
  • Folkpensionsanstalten (FPA)
  • Helsingfors universitet
  • HUS

FIMAGE-uppföljningsundersökningar

I FIMAGE-undersökningen ingår en uppföljningsundersökningsdel (FIMAGE-Longitudinal, FIMAGE-L). Vi ber om deltagarnas samtycke till att vi eventuellt kan kontakta dem om cirka fem år för att kartlägga axeltillståndet.
Dessutom kallas en del av deltagarna i FIMAGE-undersökningen till FIMAGE-T-fortsättningsundersökningen (FIMAGE-Trauma), där axeltillståndet följs upp noggrannare när nya axelbesvär eller skador uppkommer.

Kontaktuppgifterna

Simo Taimela
Ansvarig forskare i FIMAGE-undersökningen, docent
Tel.: +358 40 3633236
E-postadress: [email protected]

FIMAGE-forskningsgruppen

Kontaktuppgifter för de olika undersökningsplatserna

Statistikcentralen samlar in anmälningsuppgifterna för undersökningen.
Anmälan till FIMAGE-undersökningen