Suomalaisten yksinasuvien positiivinen mielenterveys, elämänlaatu ja sosiaalinen tuki (POMELA-hanke)

Kesto:

01.09.2017 - 31.08.2021

Vastuuyksikkö:

Mielenterveysyksikkö

Muualla verkossa:

Tutkimuksen päämääränä on saada syvällinen ymmärrys niistä tekijöistä ja mekanismeista, jotka ovat yhteydessä suomalaisten yksineläjien hyvinvointiin.

Tavoitteet

Tavoitteena on tutkia yksinelämisen ja hyvinvoinnin osa-alueiden kuten positiivisen mielenterveyden, elämänlaadun ja sosiaalisen tuen välisiä yhteyksiä.

Toteutus

Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisellä lähestymistavalla yhdistäen aineistoja, menetelmiä ja tutkimusta. Tutkimuksessa yhdistetään eri tutkimusaineistoista saatu määrällinen tieto uuteen, kyselytutkimuksen ja laadullisten fokusryhmähaastatteluiden avulla tuotettuun empiiriseen tietoon.

Yhteistyökumppanit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoitus

Suomen Akatemia

Yhteystiedot

Pia Solin
Johtava asiantuntija
puh. 029 524 7332
sähköposti: [email protected]

Nina Tamminen
Erityisasiantuntija
puh. 029524 7331
sähköposti: [email protected]

Julkaisuja

Tamminen N, Kettunen T, Martelin T, Reinikainen J & Solin P (2019) Living alone and positive mental health: a systematic review. Systematic Reviews, 8, 134. 

Solin P, Reinikainen J, Martelin T & Tamminen N (2019) Predicting high and low levels of positive mental health among people living alone in the Lapland region of Finland. Journal of Public Mental Health, 18(4), 214-223. 

Tamminen N, Pasanen T.P, Martelin T, Mankinen K & Solin P (2020) Sosiaaliset suhteet tärkeitä yksinasuvien positiiviselle mielenterveydelle. Tutkimuksesta tiiviisti 27/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Pasanen TP, Tamminen N, Martelin, T & Solin P (2021) Positive Mental Health of Finnish People Living Alone: The Role of Circumstantial Factors and Leisure-Time Activities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(13), 6735.  

Pasanen TP, Tamminen N, Martelin T, Mankinen K & Solin P  (2021) Profiles of subjective health among people living alone: a latent class analysis. BMC Public Health, 21, 1335.

Solin PC, Pasanen TP, Mankinen KA, Martelin TP & Tamminen NM (2021) Use of Health Services Among People Living Alone in Finland. Health Services Insights.