Terve Suomi -tutkimuksen suostumuslomake

Tältä sivulta löydät valtakunnallisen Terve Suomi -tutkimuksen tiedotteen ja suostumuslomakkeen. Tämän sivun lopussa kerrotaan myös Biopankkisuostumuksen antamisesta, joka annetaan Terve Suomi -tutkimuksen suostumuslomakkeen täytön yhteydessä.

Tällä sivulla:

Tiedote Terve Suomi -tutkimuksesta

Terve Suomi – Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus

Terve Suomi -tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Osallistumalla tutkimukseen saat tärkeää tietoa omasta terveydentilastasi. Samalla voit panoksellasi vaikuttaa sairauksien ehkäisyn ja hoidon tutkimukseen, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveys ja hyvinvointipalvelujen parantamiseen. Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), osana lakisääteistä tehtäväänsä, väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa ja tutkimusta. Vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty jo 1960-luvulta alkaen. Terve Suomi -tutkimuksella on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto (HUS/900/2022).

Lue rauhassa tämä tiedote. Jos sinulle tulee mieleesi kysyttävää, voit olla yhteydessä tutkimushenkilökuntaan sähköpostitse tai puhelimitse. Löydät yhteystiedot tämän tiedotteen lopusta. Voit lukea lisää Terve Suomi -tutkimuksesta. Tutkimuskäynnin yhteydessä saat lisätietoa tutkimuksesta ja voit esittää kysymyksiä. 

Osallistumisen vapaaehtoisuus, keskeyttäminen ja suostumuksen peruuttaminen

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuessasi tutkimukseen pyydämme sinua täyttämään suostumuslomakkeen etukäteen sähköisesti. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperisen suostumuslomakkeen tutkimuskäynnillä.

Voit kieltäytyä tutkimuksesta, keskeyttää osallistumisesi tai perua jo antamasi suostumuksen syytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Ota siinä tapauksessa yhteyttä tutkimushenkilökuntaan (yhteystiedot tiedotteen lopussa) tai THL:n kirjaamoon [kirjaamo(at)thl.fi]. Tällöin näytteitäsi tai tietojasi ei enää jatkossa käytetä osana tutkimusaineistoa. Ennen peruuttamisilmoituksen saapumista alkaneet tutkimukset saadaan kuitenkin suorittaa loppuun. Tutkimuksesta kieltäytyminen, sen keskeyttäminen tai suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta asemaasi terveydenhuollon asiakkaana.

Mitä tutkitaan ja miksi? 

Terve Suomi -tutkimuksessa seurataan ja tutkitaan koko väestön ja sen osaryhmien terveyttä, hyvinvointia ja palveluita sekä edellä mainituissa asioissa tapahtuneita muutoksia, näihin vaikuttavia tekijöitä ja ennakoidaan tulevaisuuden kehitystä.  Tutkimuksesta saatavien tietojen avulla voidaan tehostaa sairauksien ehkäisyä ja hoitoa, edistää väestön toimintakykyä ja hyvinvointia sekä kehittää terveys- ja sosiaalipalveluita niin, että ne vastaisivat kansalaisten tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

Kuka voi osallistua tutkimukseen? 

Sinut on valittu tutkimukseen satunnaisotoksella Digi- ja väestötietoviraston tiedoista. Jo aiemmin sinua on pyydetty vastaamaan Terve Suomi -tutkimuksen terveyttä, hyvinvointia ja palvelujen käyttöä koskevaan kyselyyn, johon kutsuttiin vastaamaan 66 000 Suomessa asuvaa yli 20-vuotiasta henkilöä. Heistä 10 000 on kutsuttu terveystarkastukseen sinut mukaan lukien. Jokainen otokseen valittu edustaa oman alueensa saman ikäisiä henkilöitä. Muut kuin kutsun saaneet eivät voi osallistua tutkimukseen.

Miten tutkimus toteutetaan?

Terve Suomi -tutkimukseen kuuluu terveystarkastus, jonka käytännön toteutuksesta vastaavat kokeneet, tehtäviinsä koulutuksen saaneet terveydenhuollon ammattilaiset. Terveystarkastuksessa huomioidaan yleisvointisi ja terveydentilasi. Jos joku mittaus tai testi tuntuu sinusta epämukavalta tai et halua niihin osallistua, ne voidaan jättää tekemättä. Terveystarkastus kestää noin 1,5–2 tuntia ja siihen kuuluu: 

 • pituuden ja painon sekä vyötärön, lantion ja kaulan ympäryksen mittaus
 • verenpaineen mittaus kahdesti
 • toimintakyvyn arviointi erilaisilla yksinkertaisilla testeillä (tuolilta nousu, käden puristusvoima, näkö sekä muisti, tarkkaavuus ja keskittyminen, sekä yli 55-vuotiaille nivelten liikkuvuus ja kuulo)
 • keuhkojen toimintakoe (spirometria), jossa sinua pyydetään ensin vetämään keuhkot täyteen ilmaa ja sitten puhaltamaan spirometrialaitteeseen. Spirometria mittaa keuhkojen tilavuutta ja ilmanvirtausta keuhkoissa. 
 • laskimoverinäyte, jota varten sinun tulee olla juomatta ja syömättä edelliset 4 tuntia. Näytteestä määritetään mm.
  • rasva- ja sokeriarvoja
  • maksan ja munuaisten toimintaa kuvaavia arvoja
  • D-vitamiinipitoisuus (25-OH-D) ja hormonitoimintaa (kilpirauhasarvot TSH jaT4v, testosteroni)
 • alle 55-vuotiailta hiusnäyte (noin s spagetin paksuinen nippu hiuksia), jonka tutkimushoitaja leikkaa takaraivolta
 • kyselyitä, joilla kartoitetaan terveyttä, elintapoja ja toimintakykyä. Ne voit täyttää terveystarkastuksen aikana ja/tai kotona (joko sähköisesti tai paperisena).

Sinua pyydetään osallistumaan myös yhteen tai useampaan alla kuvatuista mittauksista ja/tai tutkimuksista. Näistä tutkimuksista kerrotaan tarkemmin terveystarkastuksen yhteydessä ja saat silloin myös ohjeet. Henkilöt näihin tutkimuksiin on valittu satunnaisesti.

 • liikemittaritutkimuksessa selvitetään liikkumista, paikallaan oloa ja unta ranteessa viikon ajan pidettävän aktiivisuusmittarin ja päiväkirjan avulla
 • hammaslääkärin tutkimus, jossa selvitetään suun ja hampaiston kunto. Osalle tutkittavista tehdään lisäksi röntgenkuvaus (hampaiden reikiintymistä selvittävä bite-wing- tai koko suun panoraamakuvaus)
 • juomatapahaastattelu, jossa kartoitetaan alkoholinkäyttötottumuksiasi joko puhelimitse tai videoyhteydellä
 • ulostenäyte, jota varten kerätään kotona pieni ulostemäärä näytepurkkiin
 • vuorokausivirtsanäyte, jota varten kerätään kotona kokonaisen vuorokauden aikana erittyvä virtsa keräysastiaan.  

Jotta voidaan luotettavasti arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tutkia niihin vaikuttavia tekijöitä, terveystarkastuksessa ja kyselyillä kerättyihin tietoihisi voidaan yhdistää kansallisten rekistereiden tietoja, jolloin saadaan tärkeää tietoa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tietoja haetaan seuraavilta rekisterinpitäjiltä: Kansaneläkelaitos (tietoja lääkeostoista, maksetuista etuuksista ja korvauksista), Tilastokeskus (tietoja sosioekonomisesta asemasta, kuolemansyistä, perhetietoja), Eläketurvakeskus (eläke-, kuntoutus- ja työsuhdetietoja), Verohallinto (verotustietoja), Digi- ja väestötietovirasto (nimi, syntymäaika ja -paikka, osoitetietoja, sukupuoli, siviilisääty, äidinkieli, kansalaisuus, perhetietoja), Työ- ja elinkeinoministeriö (tietoja työllisyydestä ja työllistämistoimenpiteistä). Terveystarkastuksen yhteydessä kerätyistä näytteistä voidaan myöhemmin tehdä kansanterveyden kannalta keskeisiä määrityksiä (esim. kansantautien riski- ja suojatekijöitä) ja tutkia kansantautien perinnöllistä taustaa. Tietojen käyttöä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin tietosuojailmoituksessa. 

Halutessasi sinulla on mahdollisuus antaa suostumus erilliseen biopankkitutkimukseen, jolloin näytteesi ja tietosi voidaan siirtää THL Biopankkiin. Biopankkitutkimuksesta kerrotaan tarkemmin biopankkitiedotteessa. Voit osallistua Terve Suomi -tutkimuksen terveystarkastukseen, vaikka et osallistuisikaan biopankkitutkimukseen.

Tutkimuksen toteuttaja ja rahoittaja

Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimuksen suunnitteluun on osallistunut suuri joukko eri alojen asiantuntijoita yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Tutkimuksen päärahoittaja on THL. Kaikki Terve Suomi -tutkimuksessa tehtävät tutkimukset ja mittaukset ovat tutkittavalle ilmaisia. 

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt ja riskit

Saat palautteen terveystarkastuksen tuloksistasi. Osa mittaustuloksista annetaan heti tutkimuskäynnillä (esim. verenpaine, näkö ja kuulo, käden puristusvoima ja keuhkojen toimintakoe).  Laajempi palaute tutkimustuloksistasi, henkilökohtainen terveysprofiili, lähetetään sinulle noin 2–4 kuukauden kuluttua osallistumisestasi. Siinä sinulle kerrotaan kyselyvastauksiesi sekä laboratoriotulosten lisäksi arvio riskistäsi sairastua myöhemmin kroonisiin sairauksiin. Terveysprofiili sisältää omien tulostesi lisäksi tietoa viite- tai tavoitearvoista sekä toimintaohjeita, jos arvosi ovat poikkeavia. Jos sinut on kutsuttu lisätutkimuksiin, voit saada palautetta myös niistä. 

Henkilökohtainen terveysprofiilisi lähetetään sinulle sähköpostitse käyttäen suojattua sähköpostijärjestelmää (turvasähköposti). Siksi on tärkeää, että terveystarkastusaikaasi vahvistaessasi täytät myös yhteystietosi, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Palautteen voit pyynnöstä saada myös paperisena postitse. Jos et halua henkilökohtaista terveysprofiiliasi, pyydämme sinua merkitsemään kohdan " Rastita tämä ruutu, jos et halua saada terveystarkastuksen tuloksia (henkilökohtaista terveysprofiilia) itsestäsi." tai ottamaan yhteyttä tutkimushenkilökuntaan. 

Tutkimus pyritään toteuttamaan siten, että siihen osallistuminen on sinulle mahdollisimman vaivatonta. Verinäytteenotto saattaa tuntua hieman epämukavalta. Verinäytteenotto kyynärtaipeen laskimoista on kuitenkin rutiinitoimenpide ja näytteenottajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Yleensä näytteenotto sujuu hyvin, mutta joskus verinäytteen saaminen voi olla hankalaa. Näytettä ei oteta, jos näytteenotto tuntuu sinusta kovin epämukavalta tai se ei suju ongelmitta.

Hammaslääkärin tutkimuksessa saatetaan tehdä röntgenkuvaus (hampaiden reikiintymistä selvittävä bite-wing- tai koko suun panoraamakuvaus), joiden avulla voidaan todeta myös sellaiset sairaudet, joita ei ulkoisessa tarkastelussa näy. Kuvaukset eivät aiheuta epämukavuutta ja ovat turvallisia. Panoraamakuvauksesta kertyvä säteilymäärä vastaa kahden vuorokauden aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä ja bite-wing-kuvaus yhden vuorokauden taustasäteilyä. Panoraamakuvaa ei oteta, mikäli olet raskaana tai sinulle on tehty vastaava kuvaus edeltävien kuuden kuukauden aikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksen mahdollisista hyödyistä ja haitoista, voit aina olla yhteydessä tutkimushenkilökuntaan (yhteystiedot tämän tiedotteen lopussa). Myös terveystarkastuksessa voit kysyä tutkimushenkilökunnalta tutkimukseen liittyvistä asioista. 

Tutkittavien vakuutusturva ja korvaukset

THL on vakuuttanut tutkimukseen osallistujat potilasvakuutuslain mukaisesti Pohjola Vakuutuksessa. Potilasvakuutus korvaa potilasvakuutuslain mukaisesti terveyden‐ ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja laissa tarkemmin säädellyin edellytyksin. Potilasvahinkojen korvauskäsittelystä huolehtii Potilasvakuutuskeskus.

Tähän tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkimukseen kuuluva terveystarkastuskäynti ja kaikki tässä tiedotteessa kuvatut tutkimukset ovat sinulle ilmaisia. Tarjoamme terveystarkastuksen yhteydessä osallistujille välipalan ja kiitokseksi osallistumisestasi pienen tuotekassin.

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus

Kaikki tietojasi käsittelevät tahot ja henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Kaikki kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalakia noudattaen. Aineisto tallennetaan tietokantaan, jonka käyttöön vain tutkimusryhmällä on oikeudet. Osallistujien suorat tunnistetiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja osoite eivät missään vaiheessa näy tutkimusaineistoa käsiteltäessä. Lisää tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi saat tutkimuksen tietosuojailmoituksesta.

THL tekee tutkimusyhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Tutkimusaineisto voidaan siirtää yhteistyötahoille sellaisessa muodossa, ettei yksittäisten henkilöiden suora tunnistaminen ole mahdollista. 

Tutkimustulokset julkaistaan aina siten, ettei niistä voida suoraan tunnistaa yksittäistä henkilöä. 

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt                       

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit olla yhteydessä tutkimuksen vastaavaan lääkäriin tai muuhun tutkimushenkilökuntaan. Voit keskustella heidän kanssaan kaikista tutkimukseen liittyvistä, mieltäsi askarruttavista asioista.

Dosentti Annamari Lundqvist
Terve Suomi -tutkimuksen päätutkija
THL Väestönterveysyksikkö

Ylilääkäri Lara Lehtoranta
Terve Suomi -tutkimuksen vastaava lääkäri
THL Väestönterveysyksikkö

Helsinki, 1.11.2022

Terve Suomi -tutkimuksen yhteystiedot

Sähköposti: tervesuomi(at)thl.fi
Puhelin (ilmainen): 0800 97730 arkisin klo 8–11 ja 15–17

Lisätietoa Terve Suomi -tutkimuksesta

Terve Suomi -tutkimuksen suostumus

Minua on pyydetty osallistumaan yllä mainittuun tutkimukseen, jossa seurataan ja tutkitaan väestön terveyttä, hyvinvointia ja palveluita sekä edellä mainituissa asioissa tapahtuneita muutoksia, näihin vaikuttavia tekijöitä ja tulevaisuuden kehitystä.  Olen lukenut ja ymmärtänyt saamani tiedotteen ja annan suostumukseni sen mukaiseen tutkimukseen. Olen saanut riittävät tiedot tutkimuksen tarkoituksesta ja sen toteutuksesta, tutkimuksen hyödyistä ja riskeistä, tietojen keräämisestä ja käsittelystä sekä oikeuksistani. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista. Minua ei ole painostettu eikä houkuteltu osallistumaan tutkimukseen.

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Olen selvillä siitä, että minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta. Voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Suostumuksen peruminen ei vaikuta asemaani terveydenhuollon asiakkaana.  Tiedän, että tutkimukseen osallistumisesta ei makseta korvausta. Tiedän, että tietojani käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta sivullisille. THL tekee tutkimusyhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa ja tietojani voidaan siirtää näille tahoille, mukaan lukien EU/ETA-maiden ulkopuoliset maat, vain siten, ettei henkilöllisyyteni ole niistä suoraan tunnistettavissa. Olen ymmärtänyt, että tietojani käsitellään ja tutkimustuloksia julkaistaan siten, ettei minua voida suoraan niistä tunnistaa. 

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti tutkimushenkilöksi. 

Tutkittavan allekirjoitus:
Päiväys:
Tutkittavan nimenselvennys:
Tutkittavan syntymäaika tai henkilötunnus:
Tutkittavan osoite:
Tutkittavan sähköpostiosoite:
Tutkittavan matkapuhelinnumero:

 • Rastita tämä ruutu, jos et halua saada terveystarkastuksen tuloksia (henkilökohtaista terveysprofiilia) itsestäsi.

Suostumus vastaanotettu

Hoitajan allekirjoitus:
Päiväys:
Nimenselvennys:

Suostumuslomake arkistoidaan THL:ssa. Allekirjoitetusta suostumuksesta annetaan sinulle kopio.

Tiedote Biopankkinäytteen antajalle

Tässä tiedotteessa kerromme biopankkitoiminnasta ja siitä, mitä biopankkisuostumuksen antaminen merkitsee.

Tiivistelmä

 • Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja niihin sekä näytteenantajaan liittyvää tietoa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.
 • Biopankkitoiminnasta ja näytteenantajan oikeuksista säädetään Biopankkilaissa (688/2012) ja tietosuojalaeissa. Toiminnassa noudatetaan hyviä eettisiä tapoja ja käytänteitä.
 • Biopankissa näytteitä ja tietoja säilytetään jopa vuosikymmeniä. Niitä luovutetaan tutkimuksiin pääsääntöisesti ilman henkilön tunnistetietoja.
 • Osallistuminen biopankkitoimintaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumuksen antamiseen. Suostumuksen voi perua koska tahansa syytä ilmoittamatta.
 • Näytteenantajalla on oikeus tiedustella biopankista, missä tutkimuksissa hänen näytteitään ja tietojaan on käytetty.

THL Biopankki ja biopankkitutkimuksen tarkoitus

Biopankkitoiminnan avulla luodaan korkeatasoiset ja viranomaisten valvomat puitteet lääketieteellistä tutkimusta varten. Biopankkitutkimusten avulla pyritään selvittämään sairauksien syitä sekä perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta niiden syntyyn. Tutkimustulosten toivotaan auttavan sairauksien ehkäisyssä ja turvallisempien, tehokkaampien ja yksilöllisempien hoitojen kehittämisessä. Biopankki tukee ensisijaisesti tutkimustoimintaa, josta näytteenantajalle ei yleensä ole odotettavissa välitöntä yksilötason hyötyä. Terveyteen liittyvissä kysymyksissä on aina käännyttävä terveydenhuollon puoleen.

THL Biopankin toiminta on osa THL:n lakisääteisiä tehtäviä. THL Biopankin näytteitä ja tietoja voidaan käyttää tutkimuksissa, joiden päämääränä ovat väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. THL Biopankkiin on tarkoitus koota merkittävä tutkimusaineisto suomalaisesta väestöstä tulevia tutkimuksia varten, sillä terveyteen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen edellyttää usein suuria tutkimusaineistoja ja jopa kymmenien vuosien seuranta-aikaa.

Biopankissa säilytettävät näytteet ja tiedot

Biopankissa säilytetään biologisia näytteitä (esim. verinäytteet, DNA, solut, sylki) sekä näytteisiin ja näytteenantajaan liittyvää tietoa. Tällaisia tietoja ovat mm. henkilöltä itseltään kerätyt tiedot (esim. kyselytiedot elintavoista, terveydentilasta ja ravitsemuksesta), mittaustiedot (esim. verenpaine, pituus) sekä näytteistä määritetyt tutkimustulokset (esim. kolesteroliarvot). Biopankkiin voidaan tallentaa myös tietoa yksilön perimästä (geeneistä).

Biopankin näytteisiin ja tietoihin voidaan biopankkitutkimusta varten yhdistää tietoja kansallisista lakisääteisistä rekistereistä, kuten esim. potilasrekistereistä, valtakunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä (esim. hoitoilmoitusrekisteri, syöpärekisteri), Tilastokeskuksesta tai Kansaneläkelaitoksen rekistereistä (esim. lääkkeiden erityiskorvausrekisteri) tai toisesta biopankista. Yhdistämällä rekisteritietoja biopankin tietoihin voidaan saada tärkeää tietoa sairauksien ilmaantuvuudesta sekä hoitojen vaikuttavuudesta. Tutkijoille tiedot annetaan koodattuna, ilman henkilötunnisteita. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne, joilla on siihen lain mukaan oikeus.

Näytteiden ja tietojen luovutus sekä tietosuoja

THL vastaa näytteiden ja tietojen tietoturvallisesta käsittelystä siten, että luovuttajan yksityisyys ei vaarannu. Näytteitä ja niihin liittyvää tietoa voidaan luovuttaa kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin (mm. Yhdysvallat, Australia), joissa on erilainen lainsäädäntö kuin Euroopassa. Tietosuojasta huolehditaan kuitenkin monin suojatoimin. Näytteet ja tiedot koodataan tutkimustunnisteilla ja näytteiden ja tietojen käsittelystä tehdään tarkat sopimukset luotettavien tutkimuslaitosten tai yritysten kanssa. Tietosuojan täydellinen takaaminen on mm. perimätietoa tutkittaessa vaikeaa, mutta geeni- ja muu tieto on käytännössä yhdistettävissä näytteenantajaan vain, mikäli tätä aikovalla on ennestään paljon muita näytteenantajan tietoja käytössään muualta saatuna. Yksittäisen henkilön tunnistaminen koodatuista tiedoista on lähes mahdotonta. THL Biopankki ei myy näytteitä ja tietoja millekään taholle. Se voi kuitenkin periä käyttäjiltä työtä ja kuluja vastaavan korvauksen. Biopankkitutkimusten avulla voidaan kehittää kaupallisia tuotteita, kuten esimerkiksi uusia lääkkeitä, testejä tai hoitomuotoja. Biopankin näytteitä ja tietoja ei voi käyttää rikostutkinnassa, näytteenantajaa koskevassa hallinnollisessa päätöksenteossa tai työsuhdetta tai vakuutussopimusta arvioitaessa. Luvaton käyttö on rikos.

Mahdolliset jatkotutkimuspyynnöt ja yhteydenotot

THL Biopankki kysyy suostumuslomakkeessa kantaasi siihen, saako biopankki ottaa sinuun myöhemmin yhteyttä esim. lisätietoja tai lisänäytteitä varten. Lupaasi kysytään myös siihen, voidaanko sinuun ottaa yhteyttä, mikäli tutkimuksessa havaitaan merkittävä terveydentilaasi koskeva tieto, esim. johonkin lääkeaineeseen tai sairauteen liittyvä vakava riski, jonka tiedostamisesta voidaan odottaa olevan sinulle hyötyä. Tutkimuslaboratoriossa tuotettu tieto täytyy kuitenkin varmentaa aina uudesta näytteestä terveydenhuollon laboratoriossa. Halutessasi voit kieltäytyä tällaisista yhteydenotoista.

Suostumuksen peruuttaminen tai rajoittaminen

Suostumus on voimassa toistaiseksi. Voit koska tahansa, syytä ilmoittamatta peruuttaa antamasi suostumuksen, tai muuttaa tai rajoittaa sitä ilmoittamalla siitä kirjallisesti THL Biopankkiin. Tällöin näytteitäsi tai tietojasi ei enää luovuteta uusiin tutkimuksiin. Ennen peruuttamisilmoituksen saapumista alkaneet tutkimukset saadaan kuitenkin suorittaa loppuun. Näytteiden ja tietojen säilyttäminen väliaikaisesti myös peruuttamisen jälkeen voi olla välttämätöntä esim. tutkimustulosten oikeellisuuden osoittamiseksi.

Oikeus saada tietoja

Sinulla on kirjallisella pyynnöllä oikeus saada tietää

 • käsitelläänkö biopankissa sinusta otettuja näytteitä ja sinua koskevia tietoja
 • millä perusteella näytteitäsi ja tietojasi käsitellään biopankissa
 • mistä sinua koskevia tietoja on saatu
 • mihin ja millaisiin tutkimuksiin sinusta otettuja näytteitä ja tietoja on luovutettu tai siirretty
 • näytteestä biopankkitutkimuksessa määritetty tieto ja selvitys tulosten merkityksestä. Tiedon merkityksen selvittämisestä voidaan periä maksu, joka on enintään selvityksen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava.

Mistä saa lisätietoja?

THL Biopankin verkkosivuilta löytyy ajankohtaista tietoa biopankkitutkimuksesta. Sivuilla on myös ajantasaiset tiedot THL Biopankin organisaatiosta ja yhteys- ja vastuuhenkilöistä sekä menettelystä omien tietojen saamiseksi. Voitte myös soittaa THL Biopankin palvelunumeroon puh. 029 524 6073 (arkisin klo 9–15).

Biopankkisuostumus

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen perehtynyt THL Biopankin tiedotteeseen biopankkinäytteen antajalle ja annan sen mukaisesti vapaaehtoisesti suostumukseni siihen, että

Terve Suomi -tutkimuksen yhteydessä otettuja näytteitäni sekä minua koskevia tietoja saa

 • kerätä biopankkiin ja liittää toisiinsa sekä säilyttää ja käsitellä biopankissa
 • yhdistää muuhun rekisteritietoon tiedotteessa kuvatulla tavalla
 • luovuttaa koodattuna biopankkitutkimukseen myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle asianmukaisia suojatoimia noudattaen (esim. Yhdysvallat).

Lisäksi suostun siihen, että biopankki voi ottaa yhteyttä minuun seuraavissa tapauksissa:

 • Ilmoittaakseen minulle näytteestäni selvinneestä, terveyteni kannalta merkittävästä löydöksestä
  • Kyllä
  • Ei
 • Tiedustellakseen halukkuuttani osallistua uuteen tutkimukseen, jossa kerätään lisänäytteitä tai lisätietoa
  • Kyllä
  • Ei

Olen saanut riittävän selvityksen biopankkisuostumuksen antamisen merkityksestä ja ymmärrän, että suostumus on vapaaehtoinen. Voin perua koska tahansa nyt tai aiemmin antamani suostumuksen sekä kieltää biopankissa olevien aineistojen käytön ilmoittamalla siitä kirjallisesti THL Biopankkiin (Suomi.fi -palvelun kautta tai maksutta kirjeitse osoitteeseen: THL Biopankki, Tunnus 5022238, 00003 Vastauslähetys). Lomakkeet ja lisätietoja kiellon tekemiseksi löytyy biopankin verkkosivuilta tai pyydettäessä sähköpostitse biopankki(at)thl.fi tai puhelimitse 029 524 6073.

Suostumuksen antajan tiedot:

Koko nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:
Päiväys:
Paikka:
Allekirjoitus:

Suostumuksen vastaanotto:

Päiväys:
Paikka:
Vastaanottajan allekirjoitus:
Nimenselvennys:
Asema: