Turvalliset kadut – Nuorten katuväkivallan ehkäisy ja turvallisuuden lisääminen

Kesto:

1.1.2024–31.12.2026

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Terveyden edistämisen määrärahalla toteuttavilla toimenpiteillä pyritään vuosina 2024–2026 ehkäisemään nuorten katuväkivaltaa ja edistämään turvallisuutta primääri-, sekundaari- ja tertiääriprevention tasoilla.

Toimenpiteillä tavoitellaan väkivaltatyön ammatillisen tietopohjan parantamista sekä lasten ja nuorten kasvuympäristöjen sosiaalisen koheesion vahvistumista. Lisäksi kehitetään yhteisöllisiä ja ammatillisia tapoja reagoida nopeasti aluekohtaisiin ongelmiin sekä pyritään ehkäisemään pitkään vaikeassa tilanteessa olleiden nuorten pysyväisluontoisia ongelmia.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että apua tarvitsevat lapset ja heidän vanhempansa saavat entistä useammin vaikuttavaa tukea ennen ongelmien kasaantumista (primääripreventio).

Tavoitetilaan pääsemisen edellytyksenä on:

 1. sote- ja sivistystyön henkilöstön väkivaltaa ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyä koskevan tietopohjan vahvistaminen hyödyntäen THL:n aiempaa kehitys- ja tutkimustyötä sekä verkkokoulutusta.
 2. lasten ja nuorten yhteisöllisen osallisuuden ja kasvuympäristöjen sosiaalisen koheesion vahvistaminen.

Lisäksi tavoitteena on ehkäistä pitkittyneesti vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja nuorten pysyväisluontoisia ongelmia (sekundaari- ja tertiääripreventio).

Tavoitetilaan pääsemisen edellytyksenä on:

 1. nuorten ja vanhempien kutsuminen ehkäisemään katuväkivaltaa ja jengiytymistä sekä kehittyneet moniammatilliset tavat reagoida havaittuihin ongelmiin nopeasti.
 2. vähentää rikollisjengien mahdollisuuksia rekrytoida uusia nuoria jäseniä.
 3. tukea koulukodeissa ja vaativan tuen lastensuojelulaitoksissa asuvien nuorten hyvinvointia ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Toteutus

Turvalliset kadut -kokonaisuus rakentuu viidestä toimenpiteestä:

 1. Parannetaan sote- ja sivistystyön ammattilaisten tietopohjaa ja toimintakäytäntöjä (primääripreventio)
 2. Vahvistetaan lasten ja nuorten yhteisöllistä osallisuutta ja kasvuympäristöjen sosiaalista koheesiota (primääripreventio)
 3. Kutsutaan levottomaksi tunnistetuilta alueilta nuoria ja vanhempia mukaan ehkäisemään katuväkivaltaa ja jengiytymistä. Kehitetään tapoja reagoida nopeasti ongelmiin (sekundääripreventio)
 4. Vähennetään rikollisjengien mahdollisuuksia rekrytoida nuoria jäseniä (tertiääripreventio)
 5. Tuetaan koulukodeissa ja vaativan tuen lastensuojelulaitoksissa asuvien nuorten hyvinvointia ja tulevaisuudensuunnitelmia (tertiääripreventio)

Yhteistyökumppanit

 • Rikosseuraamuslaitos (RISE)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Valtion koulukodit

Rahoitus

Terveyden edistämisen määrärahat

Ajankohtaista

Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika vuodelle 2025 on päättynyt. THL:n asiantuntijat sekä tarvittaessa erikseen sovittavat ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hanke-ehdotukset syyskuun puoliväliin mennessä. THL antaa ehdotuksen rahoitettavista hankkeista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain lokakuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja hakemisesta (Terveyden edistämisen määräraha, thl.fi)

Nuorten katuväkivallan ehkäisy

Yhteystiedot

Jonna Laitonen
projektipäällikkö
puh. 029 524 7139
[email protected]

Eva Autio
erityisasiantuntija 
+358295247178
[email protected]

Päivi Korhonen
erityisasiantuntija
+358295247152
[email protected]

Teemu Vauhkonen 
erikoistutkija
+358295248399
[email protected]

Pauliina Rantala
projektikoordinaattori
+358295248127
[email protected]