Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakija hakee kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta vedoten vainoon tai muuhun vaaraan kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan. Hän voi turvapaikkahakemuksen lisäksi hakea jotain muuta oleskelulupaa.

Turvapaikanhakijoiden määrät ovat Suomessa vaihdelleet vuosittain 2000-luvulla:

  • Vuonna 2019 elokuuhun mennessä oli jätetty noin 2 700 hakemusta.
  • Vuonna 2018 Suomesta haki turvapaikkaa 4 548 henkilöä.
  • Vuonna 2015 Suomesta haki turvapaikkaa poikkeuksellisesti 32 476 henkilöä. Heistä joka neljäs oli alaikäinen.

Turvapaikanhakijan peruspalvelut järjestetään vastaanottokeskusten kautta turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan. Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta vastaa Maahanmuuttovirasto.

Turvapaikanhakijoiden terveys, hyvinvointi ja palvelut

Turvapaikanhakijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyy erityiskysymyksiä, jotka on huomioitava palveluissa. Vastaavasti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä kannattaa tukea.
Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi
Psyykkiseen traumatisoitumiseen liittyvien ongelmien tunnistaminen

Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden terveydentila ja palvelutarpeet vaihtelevat. Vapaaehtoisessa alkuterveystarkastuksessa kerätään tietoa turvapaikanhakijan terveydentilasta ja selvitetään palveluiden tarve. 
Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastus

Lisätietoa turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltopalveluista ja niiden järjestämisestä Suomessa
Turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltopalvelut

THL tarjoaa uutta tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista

Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (TERTTU) tarjoaa kattavasti tietoa vuoden 2018 aikana Suomesta turvapaikkaa hakeneiden aikuisten ja alaikäisten terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyden riskitekijöistä sekä palvelutarpeista.
TERTTU-tutkimuksen sivut
Perusraportti: Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi : Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista (Julkari)