Työn muuttuvat muodot, perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen (Perhevapaatutkimus)

Kesto:

1.1.2022–31.5.2024

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Työn muuttuvat muodot, perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen -hankkeessa (Perhevapaatutkimus) tarkastellaan pienten lasten vanhempien ansiotyön ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä perhevapaiden käyttöä joustavoituvilla työmarkkinoilla.

THL ja Kelan tutkimus toteuttavat tutkimuksen yhteistyössä vuosina 2022–2024. Hanke on jatkoa perhevapaiden käyttöä kartoittaneille tiedonkeruille vuosina 2001, 2006 ja 2013.

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Tavoitteet ja toteutus

Hankkeessa tutkitaan pienten lasten vanhempien perhevapaavalintoja ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tutkimuksessa selvitetään etenkin muuttuvan työelämän luomia ehtoja vanhempien ratkaisuille ja kysytään, miten yhtäältä erilaiset vakituisesta kokoaikatyöstä poikkeavat työsuhteet ja toisaalta muuttuvat työn ajat ja paikat kuten etätyöt tai epätyypilliset työajat heijastuvat vanhempien mahdollisuuksiin yhdistää lapsen hoivaa ja ansiotyötä. 

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisia sukupuolistavia seurauksia muuttuvalla työllä on perheissä, työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Tietoa työn ajan ja paikan joustojen seurauksista vanhemmille voidaan hyödyntää työn järjestämisen ja johtamisen käytäntöjen kehittämiseen työorganisaatioissa sekä tulevaan perhevapaauudistukseen liittyvien uudenlaisten joustojen seurausten ennakkoarvioinnissa.

Tutkimuksessa toteutetaan väestökysely pienten lasten vanhemmille. Kyselyllä selvitetään äitien ja isien perhevapaiden käyttöä (kokemuksia, motiiveja sekä esteitä), työmarkkina-asemaa ja työn piirteitä sekä työn ja perheen yhteensovittamisen, esimerkiksi osa-aikaisen työskentelyn ja osa-aikavapaiden mahdollisuuksia. Kyselyn tuloksia myös verrataan aiempien perhevapaatutkimusten tuloksiin.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto, Kela ja THL. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kelan tutkimuksen kanssa.

Lisätietoja

Hanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteella #perhevapaatutkimus.

Johanna Närvi
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7467
sähköposti: [email protected]