Vammaispalvelut vuonna 2022

Kesto:

1.4.2022 - 28.2.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tausta ja tavoitteet

Vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Uudistusta koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syksyllä 2022. Vammaispalvelujen tilanteeseen vaikuttaa myös 1.1.2023 alkaen voimaan tullut sote-uudistus, johon sisältyy vammaispalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille. 

Vammaispalvelut vuonna 2022 oli hanke, jonka tavoitteena oli selvittää ja arvioida vammaisten henkilöiden erityispalvelujen nykytilannetta ennen lainsäädännön uudistusten voimaantuloa.

Toteutus

Selvityksessä nykytilaa tarkasteltiin erityisesti palvelujen järjestämisvastuussa olevien tahojen eli kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden näkökulmasta. Selvityksen kohteena oli vammaispalvelujen tilanne kunnissa ja kuntayhtymissä syksyllä 2022. Tilannekuvaa tarvitaan, jotta tulevina vuosina voidaan seurata ja arvioida vuonna 2023 voimaan tulevaksi suunnitellun uuden vammaispalvelulain sekä osittain sote-uudistuksen vaikutuksia. 

Hanke toteutettiin asiantuntijatyönä sekä yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien vammaispalvelujen henkilöstön kanssa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä järjestökentän kanssa.

 

Hanke on päättynyt. Hankkeen tuloksia on julkaistu Työpaperissa.

Yhteistyökumppanit

Kuntien ja kuntayhtymien vammaispalvelujen henkilöstöä

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Päivi Nurmi-Koikkalainen
johtava asiantuntija, tiimin vetäjä
puh. 029 524 7454
sähköposti: [email protected]

Päivi Hömppi
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7875
sähköposti: [email protected]