Vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus – määrällinen ja laadullinen tarkastelu

Kesto:

01.03.2021 – 28.02.2022

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Päätavoitteena oli toteuttaa selvitys vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten (sukupuolesta riippumatta) kokemasta lähisuhdeväkivallasta, sen yleisyydestä ja palvelujen saatavuudesta. Osatavoitteina oli selvittää lähisuhdeväkivallan muodot, sen yleisyys, lähisuhdeväkivallasta aiheutuneet seuraukset, sekä avun hakemisen tavat ja kohteet.

Osatavoitteena oli myös selvittää erityisesti vammaisiin henkilöihin liittyvät riskitekijät, jotka altistavat heidät lähisuhdeväkivallalle ja mahdollisesti estävät heitä ilmoittamasta kokemastaan väkivallasta, tai estävät heidän pääsynsä palvelujen piiriin.

Toteutus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti yhdessä Invalidiliitto ry:n ja Kynnys ry:n kanssa täysi-ikäisiin vammaisiin henkilöihin kohdentuvan kyselyn sekä teemahaastattelut. Toimintarajoitteisten henkilöiden väkivallasta saadaan yleisyystietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väestökyselyistä. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli esittää toimenpidesuositukset vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi.

Syksyllä 2021 hankkeessa toteutettiin yksilöhaastattelut. Haastatteluilla syvennettiin kyselyistä saatua tietoa, ja selvitettiin muun muassa väkivaltakokemuksia sekä avun saantia. Haastattelut oli suunnattu täysi-ikäisille vammaisille henkilöille, jotka ovat kokeneet lähisuhdeväkivaltaa tai kaltoinkohtelua.

Tutkimuksen tulokset

Hankkeen tuloksista järjestettiin julkistustilaisuus 17.3. Voit katsoa tilaisuuden esitysten diat tapahtuman sivulta:
Tutustu tulosten julkistustilaisuuden esityksiin 

Hankkeen loppuraporttiin voit tutustua tästä:​​​​​​
Vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus : Määrällinen ja laadullinen tarkastelu (Julkaisuarkisto Valto)

Yhteistyökumppanit

  • Invalidiliitto ry
  • Kynnys ry

Rahoitus

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Yhteystiedot

Minna-Liisa Luoma
horisontaalitoiminnan johtava asiantuntija

puh. 029 524 7260

sähköposti: [email protected]

Maria Valtokari
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8203
sähköposti: [email protected]

Yhteistyössä

Kynnys ry:n ja invalidiliiton logot.