Förekomsten av våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning och tillgången till tjänster – kvantitativ och kvalitativ studie

Projektperiod:

01.03.2021–28.02.2022

Organisationsenhet:

Forskning och förnyande av välfärdsstaten

På andra webbplatser:

Mål

Det huvudsakliga målet var att genomföra en utredning om våld i nära relationer som barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning (oberoende av kön) utsätts för, hur vanligt det är och tillgången till tjänster. Delmålen var att utreda formerna av våld i nära relationer, hur vanligt det är, följderna av våld i nära relationer samt på vilka sätt och var man söker hjälp.

Ett delmål var också att utreda riskfaktorer som särskilt gäller personer med funktionsnedsättning och som gör dem utsatta för våld i nära relationer och som eventuellt hindrar dem från att anmäla det våld de utsatts för eller hindrar dem från att få tillgång till tjänster.

Genomförande

Institutet för hälsa och välfärd genomförde tillsammans med Invalidförbundet rf en enkät särskilt riktad till myndiga personer med funktionsnedsättning. Allmän information om våld mot personer med funktionsnedsättning fås via Institutet för hälsa och välfärds befolkningsenkäter. Som ett resultat av undersökningen presenteras åtgärdsrekommendationer för att minska det våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsätts för.

Intervjun är en del av Institutet för hälsa och välfärds, Invalidförbundet rf:s och Tröskeln rf:s gemensamma forskningsprojekt där man undersöker förekomsten av våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsatts för, olika former av våld och följderna av våldsupplevelser. Enkäten som ingår i undersökningen genomfördes på webben sommaren 2021. Man strävar efter att genomföra de individuella intervjuerna hösten 2021.

Samarbetspartner

  • Invalidförbundet
  • Tröskeln rf

Finansiering

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Kontaktinformation

Minna-Liisa Luoma
ledande expert 

tfn 029 524 7260

e-post: [email protected]

Maria Valtokari
utvecklingschef

tfn 029 524 8203

e-post: [email protected]