Haku THL:n RAI-kouluttajakoulutukseen, RAI-erityisasiantuntijavalmennukseen ja RAI-asiantuntijaryhmiin on auki huhtikuussa

Julkaisuajankohta 3.4.2024 9.30
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjestää koulutusta ja koordinoi asiantuntijaryhmiä RAI-osaamisen ja RAI-tiedon käytön edistämiseksi iäkkäiden ja kehitysvammaisten palveluissa.

Huhtikuussa 2024 haku on auki syksyllä alkaviin RAI-kouluttajakoulutukseen ja RAI-erityisasiantuntijavalmennukseen sekä kolmeen RAI-asiantuntijaryhmään.

THL tarjoaa RAI-kouluttajakoulutusta, RAI-erityisasiantuntijavalmennusta, RAI-asiantuntijaryhmiä ja RAI-verkkokoulua.

RAI-kouluttajakoulutus perehdyttää RAI-kouluttajaksi

THL:n RAI-kouluttajakoulutus perehdyttää sote-ammattilaisen RAI-kouluttajaksi, joka kouluttaa RAI-arviointien tekemistä THL:n mallin mukaisesti. Koulutus yhtenäistää kansallista RAI-osaamista iäkkäiden palveluissa ja varmistaa, että RAI-arviointien tekijät tietävät, miksi, miten, milloin ja kenelle RAI-arviointi tehdään ja kuinka arviointitietoa hyödynnetään asiakastyössä.

RAI-kouluttaja tukee henkilöstöä pitkäjänteisesti ja lisää organisaation omavaraisuutta RAI-osaamisessa sekä edistää moniammatillisuutta ja luo hyvän perustan RAI-arviointitoiminnalle.

THL:n RAI-kouluttajakoulutukseen hakija

 • on lähi- tai sairaanhoitaja, palvelu- tai asiakasohjaaja, tiiminvetäjä tai lähiesihenkilö iäkkäiden palveluissa.
 • taitaa ammatilliset perustiedot ja taidot iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista ja on kiinnostunut kouluttamaan työyhteisöä RAI-arvioinnin tekemiseen. Kokemusta RAI-välineistön käytöstä ei tarvitse olla.
 • on sopinut koulutukseen hakemisesta esihenkilön kanssa ja tarvittaessa alueen RAI-koordinaattorin kanssa. Osallistujalla tulee olla aikaa koulutuksen suorittamiseen.

Koulutus kestää kolme kuukautta ja vastaa laajuudeltaan viittä (5) opintopistettä. Etäyhteyksin pidettävä koulutus sisältää kolme koulutuspäivää sekä omassa organisaatiossa toteutettavia tehtäviä, itseopiskelua ja THL:n mallin mukaisen RAI-koulutuksen järjestämisen.

Syksyllä aloittaa kaksi ryhmää, joista ensimmäisen koulutuspäivät ovat 5.9., 9.10. ja 20.11 ja jälkimmäisen 12.9., 16.10. ja 27.11. Haku koulutukseen on auki 30.4. asti.

RAI-erityisasiantuntijavalmennus syventää RAI-tiedon käytön osaamista

THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennus syventää entisestään asiantuntijan osaamista RAI-tiedon hyödyntämisessä asiakastyössä, palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Valmennus mahdollistaa myös verkostoitumisen muiden RAI-erityisasiantuntijoiden kanssa.

Valmennus nostaa asiantuntijan RAI-osaamisen uudelle tasolle. Se antaa tietoa siitä, milloin ja miten RAI-vertailutietoa kannattaa hyödyntää sekä edistää organisaation RAI-tiedon käyttöä toiminnan johtamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennukseen hakija on

 • laatu- ja kehittämistyötä tekevä asiantuntija, lähijohtaja tai asiakastyön ammattilainen iäkkäiden tai kehitysvammaisten palveluissa
 • saanut esihenkilön puollon valmennukseen hakeutumiseen ja osallistumiseen
 • käyttänyt RAI-välineitä ja RAI-vertailutietoa työssä vähintään kolme vuotta
 • organisaatiosta, joka on käyttänyt RAI-välineistöä vähintään yhden vuoden ja joka on yhteisrahoitteisessa RAI-vertailukehittämisessä.

Valmennus kestää suunnilleen vuoden ja alkaa 9.10. Valmennuksen yhdeksän jaksoa sisältävät ennakkotehtäviä, lähivalmennuspäiviä, harjoituksia ja kehittämistyön tekemisen valmennettavan organisaatiossa. Haku etäyhteyksin toteutettavaan valmennukseen on auki 23.4. asti.

RAI-asiantuntijaryhmät edistävät vertaiskehittämistä

RAI-asiantuntijaryhmät tarjoavat sote-palvelujen asiantuntijoille yhteisen foorumin tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiselle sekä RAI-toiminnan vertaiskehittämiselle. Keskeistä on toisilta oppiminen, verkostoituminen sekä toimintamallien ja ratkaisujen kehittäminen yhteistyöprojekteissa.

Ryhmät on tarkoitettu asiantuntijoille iäkkäiden ja kehitysvammaisten palveluissa. Hakijan organisaation on oltava mukana yhteisrahoitteisessa RAI-vertailukehittämisessä. Ryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Asiantuntija on mukana haluamansa ajan, mutta yhteistyön mahdollistamiseksi asiantuntijan on toivottavaa sitoutua 1–2 vuodeksi kerrallaan.

 • RAI-tiedolla johtamisen asiantuntijaryhmä on suunnattu johtamisen ja kehittämisen ammattilaisille. Ryhmä kehittää RAI-vertailutiedon käyttökelpoisuutta tiedolla johtamisessa ja keskustelee ajankohtaisista asioista. Yhteistyöprojekteissa ratkaistaan käytännön haasteita ja kehitetään toimintaa. Haku on auki 19.5. asti ja uudet jäsenet aloittavat 19.9.
   
 • RAI-osaamisen kehittämisen asiantuntijaryhmä on suunnattu RAI-asiantuntijoille, kehittäjille ja RAI-kouluttajille. Ryhmä tunnistaa RAI-osaamisen kehittämiseen liittyviä haasteita ja kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja osaamisen varmistamiseksi. Haku on auki 23.4. asti ja uudet jäsenet aloittavat 30.8.
   
 • Kehitysvammatyön RAI-asiantuntijaryhmä on suunnattu kehitysvamma-alan RAI-asiantuntijoille, kehittäjille ja RAI-kouluttajille. Ryhmä edistää RAI-arviointikäytäntöjä ja RAI-vertailutiedon hyödyntämistä kehitysvammatyössä sekä työstää toimintamalleja hyvien RAI-käytäntöjen jakamiseksi. Haku on auki 23.4. asti ja uudet jäsenet aloittavat 4.9.

Haussa olevien koulutusten ja asiantuntijaryhmien ohella jokaisen hyödynnettävissä oleva THL:n RAI-verkkokoulu tarjoaa perustietoa RAI-välineistön käytöstä ja RAI-arvioinnin tekemisestä.

Lisätietoja

THL:n RAI-kouluttajakoulutus
THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennus
THL:n RAI-asiantuntijaryhmät

Katso täältä, onko organisaatiosi yhteisrahoitteisen RAI-vertailukehittämisen verkostossa

Nina Pellosniemi
erikoissuunnittelija, THL:n RAI-kouluttajakoulutus

Maarit Lind
kehittämispäällikkö, THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennus, RAI-osaamisen kehittämisen asiantuntijaryhmä, Kehitysvammatyön RAI-asiantuntijaryhmä

Rauha Heikkilä
erikoistutkija, RAI-tiedolla johtamisen asiantuntijaryhmä

sähköpostit: [email protected]

Ikääntyminen Ikääntyminen Toimintakyky Vammaisuus