THL:n RAI-kouluttajakoulutus

Tällä sivulla

THL:n RAI-kouluttajakoulutuksella vahvistetaan iäkkäiden palveluja järjestävien ja tuottavien organisaatioiden RAI-arviointiosaamista.

Koulutuksen suorittanut RAI-kouluttaja kouluttaa organisaationsa henkilöstöä tekemään RAI-arviointeja järjestelmällisesti ja laadukkaasti sekä käyttämään RAI-arviointitietoa iäkkään asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelussa.

Tavoitteena on saada kaikkiin iäkkäiden palveluja tuottaviin organisaatioihin RAI-kouluttajia, jotka kouluttavat yhdenmukaiseen RAI-arviointiin ja muodostavat RAI-kouluttajaverkoston.

Koulutus opastaa RAI-arviointiin ja RAI-koulutuksen järjestämiseen

Koulutukseen kuuluu 3 koulutuspäivää (klo 9–16 Teams-etäyhteydellä), itsenäistä opiskelua, paritehtäviä sekä työssäoppimista. Koulutus kestää 3 kuukautta. 

THL:n RAI-kouluttajakoulutuksen sisältö

 • THL:n RAI-verkkokoulun kurssit: RAI-välineistö ja RAI-arviointi
 • RAI-arvioinnin prosessi, periaatteet ja toteutus
 • Omat RAI-harjoitusarvioinnit ja niistä tehtyjen yhteenvetojen läpikäynti
 • RAI-arviointitiedon hyödyntäminen hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelussa
 • RAI-harjoituskoulutuksen järjestäminen omassa organisaatiossa ja siitä laaditun yhteenvedon läpikäynti
 • Kouluttamis- ja ohjaustaitojen vahvistaminen

Koulutuksen suoritettuasi sinulla on RAI-kouluttajana käytössäsi THL:n RAI-koulutusmateriaali ja -malli (THL RAI-koulutus®) sekä valmiudet kouluttaa sote-ammattilaisia RAI-arvioinnin tekoon ja RAI-arviointitiedon käyttöön asiakastyössä. Saat suorituksestasi todistuksen ja sinut liitetään THL:n ylläpitämään RAI-kouluttajaverkostoon.

Haku THL:n järjestämiin RAI-kouluttajakoulutuksiin

Haku syksyn 2024 koulutusryhmiin on päättynyt. 

RAI-kouluttajakoulutukseen hakijana voit olla asiakastyötä tekevä sote-ammattilainen, kuten hoitaja, terapeutti tai asiakasohjaaja. Voit olla myös tiimin vetäjä, palveluohjaaja, osastonhoitaja tai muu lähiesihenkilö. Olennaista on, että sinulla on välitön yhteys asiakastyötä ja RAI-arviointeja tekeviin ammattilaisiin.

Osallistuaksesi RAI-kouluttajakoulutukseen sinulla tulee olla

 • ammattialasi mukaiset tiedot iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista.
 • mahdollisuus kouluttaa ja ohjata muita sekä innostunut ote kehittämiseen ja RAI-välineistön käyttöön.
 • esihenkilösi suostumus ja tuki koulutukseen osallistumiseen.
 • työnantajana iäkkäiden palvelujen organisaatio.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä sovi esihenkilösi kanssa koulutukseen osallistumisesta, riittävästä ajankäytöstä ja esihenkilön tuesta koko koulutuksen ajan. Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutuspäiviin, tehtävien tekemistä ja harjoituskoulutuksen toteuttamista organisaatiossasi.

Koulutusryhmät ja koulutuspäivät syksyllä 2024 ovat

 • Koulutusryhmä 20 koulutuspäivät: 5.9., 9.10., 20.11.2024
 • Koulutusryhmä 21 koulutuspäivät: 12.9., 16.10., 27.11.2024

Kumpaankin koulutusryhmään otetaan 22 osallistujaa. Koulutus toteutetaan, mikäli ryhmässä on osallistujia vähintään 12. 

Haku syksyn koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksiin valituille ja heidän esihenkilöilleen ilmoitetaan koulutuspaikasta sähköpostilla 14.5.2024. Sähköposti sisältää myös infokirjeen, jossa on tarkemmat tiedot koulutuksesta sekä ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen.

Oppilaitosten tarjoama THL:n mallin mukainen RAI-kouluttajakoulutus

Ammattikorkeakoulut voivat tarjota THL:n mallin mukaista RAI-kouluttajakoulutusta maksullisena täydennyskoulutuksena.

Koulutukset noudattavat THL:n RAI-kouluttajakoulutusten mallia ja sisältöä (THL RAI-koulutus®). Koulutuksen suorittaneet RAI-kouluttajat saavat THL:n todistuksen ja heidät liitetään THL:n ylläpitämään RAI-kouluttajaverkostoon. 

Oppilaitokset päättävät itse koulutuksen sisällyttämisestä koulutustarjontaansa sekä koulutusten järjestelyistä ja hinnoittelusta. Lisätietoja saat oppilaitoksilta.

THL on perehdyttänyt oppilaitoksia RAI-kouluttajakoulutuksen toteuttamiseen. Seuraavilla oppilaitoksilla on oikeus järjestää THL:n mallin mukaista RAI-kouluttajakoulutusta:

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia-ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Nina Pellosniemi
erikoissuunnittelija
sähköposti: [email protected]

RAI-neuvonta
puh. 029 524 7472 (arkipäivisin klo 9.00–15.00) 
RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi

Lomakkeet ja käsikirjat

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-neuvonta

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)