THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennus

Tällä sivulla

THL tukee RAI-osaamista tarjoamalla yhteisrahoitteiseen RAI-vertailukehittämiseen osallistuville organisaatioille RAI-erityisasiantuntijavalmennusta. RAI-erityisasiantuntijavalmennusryhmiä on aloittanut vuosittain vuodesta 2012 lähtien.

RAI-eritysasiantuntija voi olla asiakastyötä tekevä hoitotyöntekijä, lähijohtamista tai laatu- ja kehittämistyötä tekevä asiantuntija. Organisaatio sopii sisäisesti siitä, kuka hakeutuu RAI-erityisasiantuntijavalmennukseen, hyödyntää RAI-tietoa työssään ja jakaa osaamistaan laajasti organisaatiossaan.

RAI-erityisasiantuntija on edelläkävijä RAI-tiedon hyödyntämisessä

THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennuksen tavoitteena on 

  • lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon lähijohtamis-, asiantuntija- ja/tai kehittämistehtävässä toimivien RAI-osaamista
  • edistää RAI-arviointitiedon käyttöä asiakastyössä
  • antaa valmiuksia käyttää RAI-vertailutietoa johtamisessa ja laadukkaiden palvelujen kehittämisessä
  • mahdollistaa vertaisilta oppiminen ja oman osaamisen jakaminen
  • edistää RAI-välineistöä käyttävien verkostoitumista
  • RAI-vertailukehittämisen edistäminen.

Valmennuksen sisältö

THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennus kestää noin vuoden ja sisältää yhdeksän teemoiteltua jaksoa.

Valmennus sisältää kuhunkin teemaan liittyviä lähipäiviä, ennakkotehtäviä ja kotitehtäviä sekä kehittämistyön.

  • Lähivalmennuspäivät sisältävät RAI-toimintaan liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja, ryhmätehtäviä sekä ohjattua keskustelua. Tarjolla on myös ryhmä- ja yksilöohjausta RAI-vertailutietokantojen käyttöön ja kehittämistöiden etenemisen tueksi.
  • Oppimispäiväkirjassa reflektoidaan jaksolla käsiteltyjä asioita suhteessa omaan työhön ja toimintaympäristöön.
  • Kehittämistyössä hyödynnetään RAI-vertailutietoa ja valmennuksessa esiteltyjä menetelmiä. Valmennettava toteuttaa kehittämistyönsä valmennuksen aikana organisaationsa tarpeisiin. Kehittämistyö aloitetaan valmennuksen alkuvaiheessa ja sen etenemistä seurataan valmennuksen aikana.
  • RAI-erityisasiantuntijoiden kehittämispäivässä valmennus päättyy. Kehittämispäivässä valmistuva RAI-erityisasiantuntija esittelee kehittämistyönsä ja saa RAI-erityisasiantuntija-sertifikaatin.

Valmennettava sitoutuu valmennusprosessiin osallistumalla lähipäiviin ja suorittaa valmennukseen kuuluvat tehtävät ja kehittämistyön valmennuksen aikataulun mukaisesti.

RAI-erityisasiantuntijat muodostavat oman verkostonsa. RAI-erityisasiantuntijoiden verkostossa toimiminen tuo RAI-osaajalle mahdollisuuden jakaa omaa asiantuntijuutta ja hyviä käytäntöjä sekä oppia toisilta RAI-erityisasiantuntijoilta. 

Valmennuksen aikana on mahdollisuus suorittaa myös THL:n RAI-kouluttajakoulutusperehdytys. Se antaa valmiudet kouluttaa työyhteisöä RAI-arviointien tekoon ja arviointitiedon käyttöön sekä liittyä THL:n RAI-kouluttajaverkostoon. 

RAI-erityisasiantuntijavalmennus on maksutonta ja toteutetaan etäyhteyksin.

Seuraava RAI-erityisasiantuntijoiden kehittämispäivä

Järjestämme seuraavan RAI-erityisasiantuntijoiden kehittämispäivän loppuvuonna 2024.

Haku THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennukseen

Haku syksyllä 2024 alkavaan valmennukseen on päättynyt ja hakijoille on ilmoitettu valinnasta sähköpostitse. Uusi valmennusryhmä aloittaa lokakuussa.

Lisätietoja

Ajankohtaista RAI-toiminnasta
Yhteisrahoitteinen RAI-vertailukehittäminen
Tietosuojailmoitus – RAI-erityisasiantuntijavalmennus

Maarit Lind
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7243
sähköposti: [email protected]

Lomakkeet ja käsikirjat

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-neuvonta

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)