RAI-asiantuntijaryhmät

RAI-asiantuntijaryhmissä sote-palvelujen asiantuntijat jakavat RAI-vertailutietoon pohjautuvia hyviä käytäntöjä ja kehittävät yhteistyössä toimintamalleja tiedolla johtamisen ja RAI-osaamisen tehostamiseksi.

RAI-asiantuntijaryhmät ovat THL:n yhteisrahoitteista RAI-vertailukehittämistä ja tarkoitettu asiantuntijoille iäkkäiden ja kehitysvammaisten palveluissa. Ryhmät tarjoavat foorumin tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiselle sekä aktiiviselle RAI-toiminnan kehittämiselle.

Ryhmässä asiantuntija

  • jakaa tietoa ja osaamista ryhmän teeman edistämiseksi
  • verkostoituu muiden asiantuntijoiden kanssa
  • toteuttaa yhteisprojekteja haasteiden ratkaisemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Keskustelun ja projektityöskentelyn ohella ryhmät kokoontuvat neljä kertaa vuodessa. Ryhmät kokoontuvat ja työskentelevät etäyhteyksin.

RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä -toimintamallikokonaisuus

RAI-asiantuntijaryhmien yhteisprojektina kehitetty kokonaisuus muodostuu kolmesta toimintamallista, jotka auttavat erityisesti lähijohtajaa RAI-arviointitoiminnan laadun johtamisessa, RAI-vertailutiedon käytössä sekä oikeanlaisen vertailukumppanin löytämisessä THL:n RAI-vertailutietokannassa.

RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä -toimintamallikokonaisuus (Innokylä)

THL:n koordinoimat RAI-asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmään liittyminen ja osallistuminen

RAI-asiantuntijaryhmien kokoonpanoa täydennetään vuosittain hakumenettelyllä. Tavoitteena on, että asiantuntijaryhmissä on jäseniä monipuolisesti sekä palveluja järjestävistä että palveluja tuottavista organisaatioista. THL pidättää oikeuden rajata ryhmien koon noin 20 henkilöön.

RAI-asiantuntijaryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja asiantuntija on ryhmässä haluamansa ajan. Pitkäjänteisesti toteutettavien kehittämisprojektien edistämiseksi asiantuntijan on kuitenkin toivottavaa sitoutua ja osallistua ryhmän toimintaan aktiivisesti. Asiantuntija osallistuu toimintaan työajallaan. Osallistumisesta ei makseta korvausta.

Ryhmästä eroaminen

Asiantuntijan on toivottavaa ilmoittaa ryhmästä eroamisesta ryhmän koordinaattorille. Erotessaan ryhmästä asiantuntijan jäsenyys ei periydy organisaation toiselle henkilölle.

RAI-asiantuntijaryhmät ovat yhteisrahoitteista RAI-vertailukehittämistä. Jos organisaatio eroaa yhteisrahoitteisesta toiminnasta, myös asiantuntijan jäsenyys RAI-asiantuntijaryhmässä päättyy.

Lisätietoja

Yhteisrahoitteinen RAI-vertailukehittäminen

Rauha Heikkilä
erikoistutkija
RAI-tiedolla johtamisen asiantuntijaryhmän koordinaatio
[email protected]

Maarit Lind
kehittämispäällikkö
RAI-osaamisen kehittämisen asiantuntijaryhmän koordinaatio
Kehitysvammatyön RAI-asiantuntijaryhmän koordinaatio
[email protected]