Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on tuottanut ja jakanut tietoa sisäilmatilanteiden ratkaisuun jo viiden vuoden ajan

Julkaisuajankohta 14.12.2023 15.58
Uutinen

Kymmenvuotinen Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on puolivälissä. Viiden vuoden aikana ohjelmassa on tuotettu monipuolisesti tietoa sisäilmatilanteiden ratkaisuun ja viestitty tuotetun tiedon pohjalta monipuolisesti eri alojen ammattilaisille sekä kansalaisille.

Tänä vuonna ohjelmassa on muun muassa toteutettu kyselyt kansalaisille, kunnille ja terveydenhuollon henkilöstölle. Vastausten avulla suunnataan toimia sisäilmaongelmien ratkaisuun ja terveellisten sisäympäristöjen tukemiseksi ohjelman seuraavalla 5-vuotiskaudella.

”Moni asia on ohjelman aikana mennyt eteenpäin. Nykyisin sisäilman sijaan puhutaan mieluummin sisäympäristöstä, joka kattaa monta muutakin terveyttä ja hyvinvointia sekä työntekoa ja oppimista edistävää seikkaa. Näitä seikkoja ovat sisäilman laadun lisäksi muun muassa tilaratkaisut, ääniympäristö ja valaistus”, sanoo THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.

Sisäilma-asioiden nykytilaa Suomessa selvitettiin kyselyillä

Vuoden 2023 alussa uusittiin kansalaisille suunnattu Kansallinen sisäilmakartoitus. Kysely lähetettiin 5000:lle satunnaisesti valitulle Suomessa asuvalle. Kyselyn avulla selvitettiin kansalaisten käsityksiä sisäympäristöihin liittyvistä terveysriskeistä sekä heidän kokemuksiaan sisäilman laadusta kodeissa ja työpaikoilla.

Vastaava kysely toteutettiin vuonna 2018 ja lisäksi verrokkimateriaalia saadaan Ruotsissa ja Virossa tänä vuonna toteutetuista vastaavista kyselyistä. Sisäilmakartoituksen tuloksia on luvassa alkuvuodesta 2024. 
Lisätietoa kansallisesta sisäilmakartoituksesta

Myös kuntien kiinteistöjen sisäilman tilaa kartoitettiin kyselyllä yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Alustavien tulosten mukaan sisäilman tilanne on kunnissa kohentunut erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa. Kunnat ovat panostaneet muun muassa kiinteistökannan uudistamiseen ja peruskorjauksiin. Kuntien sisäilmakyselyn tulokset raportoidaan tarkemmin vuoden 2024 alussa.
Lisätietoa kuntien sisäilmakyselystä

Loppuvuodesta 2023 keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha ry selvitti puolestaan terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä sisäilmasta oireilevien hoidosta ja tuesta. Tämän kyselyn tuloksista kerrotaan tarkemmin lähiaikoina. 
Lisätietoa kyselystä terveydenhuollon ammattilaisille

Ohjelma tuotti materiaaleja eri alojen ammattilaisten tueksi

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa on vuosien varrella tuotettu mittava määrä ohjeita ja muita materiaaleja ammattilaisten tueksi. Tänä vuonna julkaistiin esimerkiksi päivitetty ohje kouluille sisäilmatilanteisiin. Ohjeistukseen on lisätty tietoa siitä, kuinka oppilaita voidaan tukea tilanteessa, jossa sisäilmaan liitetty haitta koskee oppilasryhmää tai yksittäistä oppilasta.
Lisätietoa kouluille suunnatusta ohjeesta

Lisäksi julkaistiin ohje päiväkotien johtajille siitä, mitä päiväkodin sisäilmaan liitetyn haitan selvittämisen eri vaiheissa yleisimmin tapahtuu ja mikä on päiväkodin johtajan rooli. Ohjeessa käydään myös lyhyesti läpi tartuntatautien torjunta päiväkodeissa.
Lisätietoa päiväkodeille suunnatusta ohjeesta

Työterveyslaitos puolestaan julkaisi tänä vuonna yhteistyössä työpaikkojen edustajien kanssa kehitetyn työkyvyn tuen toimintamalliin sisäilmatilanteisiin ja ohjeet mallin käyttöönottoon työpaikoilla. 
Lisätietoa Työkyvyn tuen toimintamallista

Filhassa toteutettiin sisäilma-aiheinen sähköinen oppimateriaali ammattikorkeakouluille terveydenhuoltoalan opetukseen. Oppimateriaalia pilotoitiin Laurea-ammattikorkeakoulussa, ja se julkaistaan myöhemmin kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön Filhan verkkosivuilla.

Ohjelmassa julkaistiin selvitykset sisäympäristön SVOC-yhdisteistä ja pienhiukkasista  

THL:n ja Työterveyslaitoksen katsauksessa tarkasteltiin suomalaisten altistumista puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille (SVOC). SVOC-yhdisteisiin lukeutuu laaja kirjo kemikaaleja, joita käytetään erilaisissa kuluttajatuotteissa ja materiaaleissa mm. pintakäsittelyaineina, pehmentiminä ja palonsuoja-aineina. Katsauksen mukaan suomalaisten altistuminen SVOC-yhdisteille on pääasiassa hyväksyttävällä tasolla, mutta säännöllinen väestöseuranta on tarpeen.
Lisätietoa SVOC-katsauksesta

Lisäksi ohjelmassa tarkasteltiin suomalaiskotien hiukkaspitoisuuksia eri tutkimushankkeissa tehtyjen mittausten pohjalta. Ulkoilman hiukkasmaiset ilmansaasteet ovat merkittävä ympäristöterveydellinen ongelma, ja hiukkasia kulkeutuu myös sisätiloihin. Sisäilman hiukkaslähteitä ovat myös mm. puunpoltto, tupakointi ja ruuanlaitto. Katsauksen mukaan Suomessa sisäilman hiukkaspitoisuudet  ovat valtaosin nykyisen asumisterveysasetuksen mukaiset.
Lisätietoja sisätilojen hiukkaskatsauksesta

Sisäilmaan liittyviä riskikäsityksiä oikaiseva artikkeli palkittiin

Yhtenä Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä sisäympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Osana tavoitteen toteuttamista ohjelman asiantuntijat laativat Duodecimiin artikkelin Faktantarkistusta: sisäilma ja terveys. 

Artikkeli palkittiin marraskuussa Aikakauskirja Duodecimin kirjoituspalkinnolla ja sitä kiitettiin mm. ymmärrettävyydestä, kekseliäisyydestä ja aiheesta, joka koskettaa jokaista suomalaista. 
Lue palkittu artikkeli Duodecimin sivuilta 

Ohjelman tuotoksia ja saavutuksia esitellään seminaarissa 13.3.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelman kaikille avoin väliarviointiseminaari järjestetään Helsingissä 13.3.2024. Tapahtumassa kerrotaan ohjelman tuotoksista ja saavutuksista ja keskustellaan, mihin ohjelman toimet tulisi seuraavalla viisivuotiskaudella kohdentaa. 
Lisätiedot ohjelman väliarviointiseminaarista

Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia.  

Lisätiedot

Kansallinen sisäilma ja terveys 2018–2028 -ohjelma

Ohjelman tuotokset

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma, väliarviointiseminaari 13.3.2024

Anniina Salmela
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7712
[email protected]

Kristiina Kulha
vanhempi asiantuntija, Työtilat
Työterveyslaitos
puh. 040 548 6914
[email protected] 

Tuula Vasankari
pääsihteeri, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Filha ry
puh. 050 545 0589
[email protected]

Pääsivusto Ympäristöterveys sisäilma