Kestävä energian käyttö on hyväksi ympäristölle ja terveydelle läpi vuoden

Julkaisuajankohta 20.12.2023 10.42
Tiedote

Tänäkin talvena tulee päiviä, jolloin sähkön hinta on poikkeuksellisen korkea. Sähköntuotannon poikkeustilanteista tai tuulettomista päivistä johtuvat sähkön hinnan vaihtelut saavat erityisesti pörssisähköä käyttävät seuraamaan sähkön hintaa tarkasti ja reagoimaan nopeasti hintapiikkeihin. 

Fossiilisia polttoaineita käytetään runsaasti päivinä, jolloin sähköä kulutetaan paljon ja fossiilittomat vaihtoehdot eivät riitä vastamaan kysyntään. Erityisesti tällöin on viisasta mahdollisuuksien mukaan ajoittaa omaa sähkönkulusta hiljaisempaan aikaan, jolloin myös sähkön hinta on matalampi. Kun sähkö on halpaa, on sitä tarjolla enemmän ja se on yleensä myös ympäristöystävällisempää. Silloinkaan sähköä ei tulisi kuitenkaan kuluttaa turhaan.

”Tavoitteenamme tulisi olla kestävä energian käyttö kaikissa tilanteissa, ei vain silloin kun sähkö on kallista. Näin vältetään nopeista ratkaisuista mahdollisesti seuraavia haittavaikutuksia esimerkiksi asumisterveydelle ja edistetään kestävää kehitystä”, sanoo THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.   

Muutos kohti kestävämpää elintapaa vaatii pysyvää muutosta kulutuksessa

Energiankulutuksesta vähentäminen on merkittävin keino, jolla yksittäinen kotitalous voi vähentää asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat ilmansaasteet lisäävät kuolleisuutta ja pahentavat sairastavuutta. Luonnonvarojen ylikulutus vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin myös Suomessa. Omaa kulutusta kannattaakin kohtuullistaa ja pyrkiä tekemään pysyviä muutoksia siihen. 

Energiansäästö onnistuu kaikilta kotitalouksilta, kun tunnistaa, mistä oma energiankulutus muodostuu ja sitä kautta omat säästömahdollisuutensa. Energiansäästötoimia toteutettaessa on kuitenkin varmistettava, että ei aiheuteta haittaa kodin kunnolle ja sen asukkaiden terveydelle.

THL:n vinkit kestävään energiansäästöön kotona

1. Laske huonelämpötilaa maltilla

Huoneilman lämpötila vaikuttaa suoraan asumisviihtyvyyteen, ja sen kokemisessa on yksilöllisiä eroja. Erityisesti tiloissa, joissa asuu vanhuksia tai lapsia, tulee huonelämpötilan olla vähintään 20 astetta. Huomioi, että veto lisää kylmäntunnetta ja korkea huonelämpötila puolestaan kuivattaa sisäilmaa.  Lämpötilaa voi myös säätää kodin eri huoneissa käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi makuuhuoneen viileämpi huoneilma voi edistää unta. 

2. Pidä kodin ilmanvaihto päällä 

Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa epäpuhtauksia sisäilmasta ja tuoda riittävästi puhdasta ilmaa tilalle. Huolehdi, että ilmanvaihto toimii oikein ja varmista, että erityisesti kylpyhuoneessa on riittävä lämmitys ja ilmanvaihto kosteuskuorman vähentämiseksi. Tehosta ilmanvaihtoa vain tarvittaessa.

3. Pidä lämpimän käyttöveden lämpötila 55 asteessa ja käytä vettä kohtuudella

Infektioita ja pahimmassa tapauksessa vakavia keuhkokuumeita aiheuttavat legionellabakteerit pystyvät lisääntymään 20–45-asteisessa vedessä. Legionellojen torjumiseksi pidä lämmin käyttövesi 55–60-asteisena. Lämpimällä käyttövedellä tarkoitetaan lämminvesijärjestelmässä olevaa kuumaa vettä. 

Sen sijaan voit säästää energiaa suihkuaikaa lyhentämällä. Tarpeetonta, ylenmääräistä vedenkulutusta kannattaa muutenkin välttää. Pese täysiä pesukoneellisia ja vältä astioiden esihuuhtelua juoksevalla vedellä. Vähän likaisille vaatteille voi riittää pelkkä tuuletus tai lyhyempi ja viileämpi pesuohjelma.

Huomioi kuitenkin, että myös erittäin vähäinen vedenkäyttö on riskitekijä legionellan kasvulle putkistoissa. Siksi kaikkien kodin vesipisteiden olisi hyvä olla päivittäisessä käytössä ja joskus hanoista olisi hyvä laskea myös kuuminta mahdollista vettä.

4. Jätä lisäeristystyöt ammattilaiselle

Kodin energiakorjauksilla voit vähentää kodin energiankulutusta ja säästää lämmityskuluissa, kunhan suunnittelun hoitaa ammattilainen. Vältä kuitenkin turhia korjauksia, joiden hyöty on vain lyhytaikaista.

5. Polta vain puhdasta ja kuivaa puuta

Puunpoltto on merkittävä pienhiukkaspäästöjen lähde. Polttamalla puuta oikein, voidaan kuitenkin vähentää terveydelle ja ympäristölle haitallisten hiukkasten syntymistä. Tulipesä kannattaa nuohota säännöllisesti, polttaa pelkästään puhdasta ja kuivaa puuta ja noudattaa takan tai kiukaan käyttöohjeita. 

Ilmastonmuutos ja sen terveysvaikutukset ovat osa planetaarista terveyttä ja hyvinvointia   

Planetaarisella terveydellä ja hyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että ihmisen ja luonnon terveys muodostavat kokonaisuuden ja ovat väistämättä riippuvaisia toisistaan. THL ehdottaa vaikuttamistavoitteissaan, että planetaarinen terveys ja hyvinvointi nostetaan päätöksenteon ytimeen, jotta voidaan samanaikaisesti edistää sekä ihmisten että koko maapallon terveyttä ja hyvinvointia.

THL:n vaikuttamistavoitteet

Lisätiedot:

Tiedä & toimi: Huomioi energiasäästötoimien vaikutus asumisterveyteen (pdf)

Energiansäästö kotitalouksissa (THL)

Voi hyvin talvella: Vinkkejä energian säästämiseen kotona selkokielellä (THL)

Näin vähennät puunpolton päästöjen syntymistä ja altistumista

Anniina Salmela (sisäilma)
erikoistutkija
p. 029 524 7712
[email protected]

Marjo Niittynen (vesijärjestelmät ja legionella)
Erikoistutkija
p. 029 524 8331
[email protected]

Taina Siponen (puun pienpoltto)
Erityisasiantuntija
p. 029 524 6465
[email protected]

Pääsivusto Ympäristöterveys ilmastonmuutos sisäilma vesi