Energiansäästö kotitalouksissa

Perhe olohuoneessa.

Energiansäästö on yksittäisten kotitalouksien merkittävin keino asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Kotitaloudet voivat tinkiä tarpeettomasta sähkön kulutuksesta ja vaikuttaa asumisesta syntyvään hiilijalanjälkeen sekä sähkön riittävyyteen että energialaskun suuruuteen.

Energiansäästö onnistuu kaikilta kotitalouksilta, kun tunnistaa oman kulutuksensa ja sitä kautta säästömahdollisuutensa. Tärkeää on omaksua energiaa säästävät asumistottumukset. Energiansäästö on myös ympäristöteko.

Sähköä ja muuta energiaa tarvitaan, jotta koti on terveellinen, toimiva ja viihtyisä. Energiansäästötoimet eivät saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa sisäympäristölle ja asumisterveydelle. Energiaa voi kuitenkin säästää esimerkiksi

  • alentamalla huonelämpötilaa
  • tarkastelemalla ilmanvaihdon toimintaa
  • lyhentämällä suihkuaikaa
  • kiinnittämällä huomiota valojen käyttöön.

Hyvä huoneilman lämpötila on 21–22 astetta

Huoneilman lämpötilan tulee soveltua asumiseen ja oleskeluun. Lämpötila vaikuttaa suoraan asuinviihtyvyyteen, ja sen kokemisessa on yksilöllisiä eroja. Lämpötilan voi laskea alle 21 asteeseen, mutta se on suositeltavaa pitää vähintään 18 asteessa. Huomioi lämpötilaa säätäessä kuitenkin tilan käyttäjät; jos tiloissa on vanhuksia tai lapsia, tulee huonelämpötilan olla vähintään 20 astetta. Huomioi myös mahdollinen veto.

Muissa kuin asutuissa tiloissa lämpötila voidaan laskea alle 18 asteen. Suosituslämpötila esimerkiksi autotallille on 5 astetta ja varastolle 12 astetta. Myös muissa kuin asutuissa tiloissa tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta ja seurata sisäilman suhteellista kosteutta etenkin kovilla pakkasilla. Lämpötila ei saa laskea myöskään niin alas, että syntyy riski vesiputkien jäätymiselle.

Lue lisää: Miten voin ylläpitää sisäilman laatua?

Älä sulje kodin ilmanvaihtoa

Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa epäpuhtauksia sisäilmasta ja tuoda riittävästi puhdasta ilmaa tilalle. Huolehdi, että koneellinen ilmanvaihto on huollettu ajallaan, suodattimet vaihdettu, tuloilman lämpötila säädetty ja ilmamäärät tarkastettu. Älä myöskään sulje tai tuki ilmanvaihtoventtiilejä.

Ilmanvaihdon tarve on suurempi tiloissa, joihin kohdistuu kosteuskuormaa, kuten märkätiloissa.  Pidä ilmanvaihto aina päällä näissä tiloissa ja tehosta sitä kosteuskuorman kasvaessa kuten suihkua käytettäessä. Pidä myös lämmitys aina päällä näissä tiloissa.

Jos rakennuksessa on koneellinen radonpoisto, ei sitä tule kytkeä pois päältä tai alentaa sen tehoa.

Lue lisää: Miten sisäilma vaikuttaa terveyteen?

Rakennuksen lisäeristys tulee suunnitella tarkasti

Rakennuksen energiakorjaukset tulee aina suunnitella ammattilaisen toimesta. Huomioi, että esimerkiksi väärin toteutettu rakennuksen lisäeristys, voi aiheuttaa kosteusvaurion.

Älä laske lämpimän käyttöveden lämpötilaa

Legionella-bakteerien torjumiseksi lämmin käyttövesi kannattaa pitää noin 55–60-asteisena. Lämpimällä käyttövedellä tarkoitetaan lämminvesijärjestelmässä olevaa vettä. Käyttöveden lämpötilan laskemisen sijasta voit säästää vähentämällä lämpimän veden käyttöä esimerkiksi lyhentämällä suihkuaikaa. Huomioi kuitenkin, että myös erittäin vähäinen vedenkäyttö on riskitekijä legionellan kasvulle putkistoissa, joten kaikkien kodin vesipisteiden olisi hyvä olla säännöllisessä, mieluummin päivittäisessä käytössä.

Lue lisää: Legionella-bakteerit vesijärjestelmissä

Roskat ja käsitelty puu eivät kuulu tulipesään

Käytä vain puhdasta ja kuivaa puuta kotitalouden tulipesissä, kuten takassa ja saunan kiukaassa. Tuo puut sisälle 1–2 vuorokautta ennen käyttöä, jotta puun pinta ehtii kuivahtaa ja lämmetä. Huomioi, että roskat ja käsitelty puu ei kuulu tulipesään ja puun polttamista pienellä ilmamäärällä eli kitupoltolla tulee välttää. Pidä tulisija kunnossa noudattamalla sen käyttöohjeita ja säännöllisellä nuohouksella.  Muista myös polttopuiden oikea säilytys.

Lue lisää: Puunpoltto

Polta kynttilöitä harkiten

Led-lamput ovat energiatehokkaita, joten valonlähteiden korvaaminen kynttilöillä ei ole tarpeen. Kynttilät lisäävät muun muassa huoneilman pienhiukkasia. Jos kuitenkin poltat kynttilöitä, sammuta ne mieluiten tukahduttamalla. Huomioi myös paloturvallisuus.

Lisätietoja