Hållbar energianvändning är bra för miljön och hälsan året om

Utgivningsdatum 20.12.2023 10.42 | Publicerad på svenska 9.2.2024 kl. 12.47
Pressmeddelande

Även den här vintern kommer det dagar då elpriset är ovanligt högt. Variationer i elpriset till följd av undantagssituationer inom elproduktionen eller vindfria dagar får i synnerhet dem som använder börsel att noggrant följa elpriset och reagera snabbt på pristoppar. 

Fossila bränslen används rikligt under de dagar då elförbrukningen är hög och de fossilfria alternativen inte räcker till för att svara på efterfrågan. I synnerhet då är det klokt att om möjligt förlägga sin egen elförbrukning till en lugnare tidpunkt, då även elpriset är lägre. När elen är billig finns det ett större utbud av el och den är i allmänhet också miljövänligare. Inte heller då bör man förbruka el i onödan.

”Vi bör sträva efter en hållbar energianvändning i alla situationer, inte bara när elen är dyr. På så sätt undviker vi eventuella negativa följder av snabba lösningar till exempel för boendehälsan och främjar en hållbar utveckling”, säger Anniina Salmela, specialforskare vid THL.

Förändringen mot ett mer hållbart levnadssätt kräver bestående förändringar i förbrukningen

Att minska energiförbrukningen är det viktigaste sättet för ett enskilt hushåll att minska klimat- och miljökonsekvenserna av boendet. Luftföroreningar från fossila bränslen ökar dödligheten och förvärrar sjukligheten. Överkonsumtionen av naturresurser påverkar människornas hälsa och välfärd även i Finland. Det lönar sig att minska sin konsumtion till en måttlig nivå och sträva efter att göra bestående förändringar i den. 

Alla hushåll kan spara energi genom att identifiera var den egna förbrukningen uppstår och därigenom sina möjligheter till besparingar. När energisparåtgärder vidtas måste man dock säkerställa att de varken skadar bostadens skick eller de boendes hälsa.

THL:s tips för hållbara energibesparingar hemma:

1.    Sänk rumstemperaturen med måtta
Temperaturen i inomhusluften har en direkt inverkan på boendetrivseln och det finns individuella skillnader i hur den upplevs. Rumstemperaturen bör vara minst 20 grader särskilt om det bor äldre eller barn i lokalerna. Observera att drag ökar känslan av kyla och att en hög rumstemperatur å sin sida torkar ut inomhusluften. Temperaturen kan också regleras i olika rum i hemmet enligt användningsändamålet. Till exempel kan ett svalare inomhusklimat i sovrummet främja sömnen. 

2.    Låt hemmets ventilation vara på 
Syftet med ventilationen är att avlägsna föroreningar ur inomhusluften och föra in tillräckligt med ren luft. Se till att ventilationen fungerar korrekt och att uppvärmningen och ventilationen är tillräcklig särskilt i badrummet för att minska fuktbelastningen. Effektivera ventilationen endast vid behov.

3.    Håll temperaturen på det varma bruksvattnet vid 55 grader och använd vattnet med måtta
Legionellabakterier orsakar infektioner och i värsta fall allvarliga lunginflammationer. De kan föröka sig i 20–45 grader varmt vatten. Håll det varma bruksvattnet 55–60 grader varmt för att bekämpa legionella. Med varmt bruksvatten avses det varma vattnet i varmvattensystemet. 

Däremot kan du spara energi genom att förkorta duschtiden. Det lönar sig även i övrigt att undvika onödig, överdriven vattenförbrukning. Tvätta fulla tvätt- och diskmaskiner och undvik att förskölja disken under rinnande vatten. För lätt smutsade kläder kan det räcka med enbart vädring eller ett kortare tvättprogram med lägre temperatur.

Observera dock att även en mycket liten användning av vatten är en riskfaktor för legionellatillväxt i rörsystemen. Därför är det bra om alla tappställen i hemmet används dagligen och ibland är det också bra att tappa så varmt vatten som möjligt ur kranarna.

4.    Överlåt tilläggsisoleringsarbeten till fackmän
Genom energirenovering av hemmet kan du minska energiförbrukningen i hemmet och minska uppvärmningskostnaderna, så länge planeringen sköts av en fackman. Undvik dock onödiga renoveringar som endast är till nytta en kort tid.

5.    Elda endast ren och torr ved
Vedeldning är en betydande källa till partikelutsläpp. Genom att elda ved på rätt sätt kan du dock minska uppkomsten av partiklar som är skadliga för hälsan och miljön. Sota eldstaden regelbundet, elda endast med ren och torr ved och följ bruksanvisningarna för braskaminen eller bastuugnen. 

Mer information:

Faktablad: Beakta energisparåtgärdernas inverkan på boendehälsan (.pdf)

Att spara energi i hushållen (THL)

Voi hyvin talvella: Vinkkejä energian säästämiseen kotona selkokielellä (THL) (på finska)

Så här minskar du uppkomsten av och exponeringen för utsläpp från vedeldning

Anniina Salmela (inomhusluft)
Specialforskare
tfn 029 524 7712
[email protected]

Marjo Niittynen (vattensystem och legionella)
Specialforskare
tfn 029 524 8331
[email protected]

Taina Siponen (småskalig vedeldning)
Specialist
tfn 029 524 6465
[email protected]

Huvudwebbplats Ympäristöterveys ilmastonmuutos sisäilma vesi