EPIET-ohjelma

Kaksivuotinen Euroopan kenttäepidemiologian koulutusohjelma EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training) antaa valmiudet käytännön tartuntatautien ehkäisy- ja torjuntatyöhön sekä perehdyttää infektioepidemiologisiin tutkimusmenetelmiin.

Koulutusjaksoon sisältyy epidemiaselvityksiä, tartuntatautien seurantaa ja ennalta ehkäisyä, soveltavaa tutkimusta ja viestintäkoulutusta.

Koulutuksen rahoittaa Euroopan tautikeskus (ECDC) ja koulutuspaikkoja on Euroopan maissa monessa eri isäntälaitoksessa. THL on toiminut EPIET-koulutuspaikkana jo vuodesta 1996.

Hakuaika

Uusia koulutettavia haetaan vuosittain. 

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Fellowship Programme with EPIET and EUPHEM paths (ECDC)

Koulutus

Koulutus alkaa syyskuussa ja kestää kaksi vuotta. Koulutusajalta maksetaan palkkaa hakijan sijoitusmaan palkkatason mukaisesti.

Kuka voi hakea koulutukseen?

Koulutukseen hakevalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (lääketiede, epidemiologia, kansanterveystiede, mikrobiologia, eläinlääketiede, farmakologia, biolääketiede jne.) yhdistettynä vähintään kahden vuoden kokemukseen kansanterveystyöstä tai vastaavan laajuiseen koulutukseen (väitöskirja soveltuvalta alalta).

Lisäksi edellytetään vankkaa kiinnostusta infektioepidemiologiaan. Hakija voi olla EU-jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen.