EUPHEM-ohjelma

Kaksivuotinen kansanterveysmikrobiologian koulutusohjelma EUPHEM (European Public Health Microbiology Training) antaa valmiudet kansanterveydellisesti suunnattuun mikrobiologiseen toimintaan: tartuntatautien seuranta, epidemiaselvitykset, soveltava kansanterveysmikrobiologia ja laboratoriotutkimukset, mikrobiologisen toiminnan johtaminen, laboratoriotyön tartuntariskin minimointi, laatutyö, soveltava tutkimus, viestintä ja opetus.

Koulutuksen rahoittaa Euroopan tautikeskus (ECDC) ja koulutuspaikkoja on Euroopan maissa monessa eri isäntälaitoksessa. THL toimii myös EUPHEM-koulutuspaikkana.

Hakuaika

Uusia koulutettavia haetaan vuosittain. 

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Fellowship Programme with EPIET and EUPHEM paths (ECDC)

Koulutus

Koulutus alkaa syyskuussa ja kestää kaksi vuotta. Koulutusajalta maksetaan palkkaa hakijan sijoitusmaan palkkatason mukaisesti.

Kuka voi hakea koulutukseen?

Koulutukseen hakevalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa mikrobiologiasta tai muulta soveltuvalta alalta (lääketiede, eläinlääketiede, farmakologia, biolääketiede jne.) yhdistettynä vähintään kolmen vuoden kokemukseen mikrobiologiasta tai vastaavan laajuiseen koulutukseen (erikoistuminen kliiniseen mikrobiologiaan).

Lisäksi edellytetään vankkaa kiinnostusta infektioepidemiologiaan ja kansanterveystyöhön. Hakija voi olla EU-jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen.