Taudit ja torjunta

Mies ja nainen laboratoriotyössä.

Tartuntatauti eli infektiotauti on infektiosairaus, joka voi tarttua tautia aiheuttavan mikrobin siirtyessä eliöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti. Tartuntatauti voi olla viruksen, bakteerin, loisen tai sienen aiheuttama. 

Tartuntataudeista yleisimpiä ovat erilaiset hengitystieinfektiot. Nuhakuume eli flunssa kattaa akuuteista sairauksista yli viidenneksen ja hengitystieinfektioista noin kaksi viidesosaa. Ruuansulatuskanavan infektioita aiheuttaa moninainen joukko mikrobeja, joista merkittäviä ovat esimerkiksi norovirus ja kampylobakteeri. 

Etsityimmät taudit ja mikrobit

Tartuntatautien torjunnassa on mukana useita eri toimijoita

Tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Kunnat vastaavat tartuntatautien torjuntatyön järjestämisestä. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee kuntia ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, kehittää alueellisesti tartuntatautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selvittää epidemioita yhdessä kuntien kanssa. 

THL ohjaa ja tukee kuntien, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen työtä tartuntatautien torjunnassa. Lisäksi THL seuraa ja arvioi tartuntatautiuhkia Suomessa ja maailmalla.  
Epidemioihin varautuminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti on tärkeä osa tartuntatautien torjuntatyötä.

Tässä osiossa