Seurantajärjestelmät ja rekisterit

Lääkäri tutkii ipadilta tietoja.

THL toimii tartuntatautien torjunnan asiantuntijalaitoksena Suomessa. THL seuraa tartuntatautitilannetta ja ylläpitää valtakunnallista tartuntatautirekisteriä.  

Tartuntatautirekisteriin ilmoitetaan vuosittain noin 140 000 tartuntatautitapausta. Rekisterin tietoja hyödynnetään tartuntatautien ehkäisyssä, seurannassa, torjunnassa ja tutkimuksessa. 

Tartuntatautirekisterin lisäksi tautitilannetta seurataan useilla muilla järjestelmillä. THL tekee myös laajaa kansainvälistä yhteistyötä Euroopassa toimivien asiantuntijaverkostojen kanssa. 

Tässä osiossa