Rokotteet A–Ö

Isoisä ja isä katselevat vauvaa.

Rokotteet ovat lääkevalmisteita, joilla ennaltaehkäistään tartuntatauteja sekä niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia.

Kun tautia ei esiinny ympäristössä ja taudille alttiita on vähän, taudinaiheuttajien mahdollisuus levitä on pienempi. Rokotetut suojaavat epäsuorasti myös niitä, joita ei esimerkiksi iän tai vasta-aiheen vuoksi ole voitu rokottaa. 

Kansallisen rokotusohjelman avulla suomalaisille voidaan tarjota terveyshyötyä hyvin edullisesti.  Sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja voidaan siirtää infektiotautien hoitamisesta muiden sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Rokotusten kattavuus on Suomessa hyvä. Rokotusten ansiosta monet taudit, niiden jälkitaudit ja komplikaatiot ovat käyneet hyvin harvinaisiksi tai hävinneet maastamme kokonaan.

Hyvinvointialueet vastaavat kansallisen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten sekä muiden yleisten vapaaehtoisten rokotusten, kuten epidemian tai pandemian torjuntaan tarkoitettujen rokotusten, käytännön toteutuksesta. 

THL

  • kehittää kansallista rokotusohjelmaa
  • seuraa ja arvioi rokotteiden väestötason vaikutuksia 
  • jakelee kansallisen rokotusohjelman rokotteet hyvinvointialueille.

Valtioneuvosto päättää pandemian torjuntaan tarkoitetuista vapaaehtoisista rokotuksista.

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet

Epidemian torjuntaan tai matkailuun liittyvät rokotteet

Muut rokotteet

Näistä rokotteista ei vielä ole kansallisia suosituksia tai ohjeistuksia.