Erityisruokavaliot

Koulun varsinaisesta ruokalistasta poikkeavaa ruokaa voidaan tarjota joko terveydellisistä, eettisistä tai uskonnollisista syistä. Myös näiden ruokavalioiden tulee täyttää kouluruokailusta annetut säädökset, joiden mukaan aterioiden tulee olla tarkoituksenmukaisesti järjestettyjä ja ohjattuja, täysipainoisia ja maksuttomia.

Eettisistä tai uskonnollisista syistä tarvittavat erityisruokavaliot toteutetaan huoltajien tai nuoren oman ilmoituksen perusteella. Koulun käytännöt näiden suhteen sovitaan etukäteen ja tiedotetaan oppilaille ja huoltajille.

Erityisruokavalio osana sairauden hoitoa

Asiantuntijan eli lääkärin, ravitsemusterapeutin tai terveydenhoitajan antama lausunto on välttämätön silloin, kun tarvitaan erityinen ruokavalio sairauden hoitoon tai muun terveydellisen syyn, kuten vammaisuuden tai yli- tai alipainoisuuden johdosta. Väärinkäsitysten välttämiseksi ilmoitus erityisruokavaliosta ja sopivan ruokavalion kuvaus tehdään kirjallisesti, esimerkiksi tarkoitukseen laaditulla lomakkeella.

Paikalliset käytänteet suunnitellaan siten, että ruokavaliolausunnoista ei aiheudu lisäkäyntejä kouluterveydenhuoltoon tai muihin terveydenhuollon palveluihin vaan tarvittavat lausunnot laaditaan kouluterveydenhuollon vuosittaisten terveystarkastusten yhteydessä.

Ilmoitus erityisruokavaliosta ruokapalveluun ja opettajille

Koulussa tulee yhteistyössä sopia ja tiedottaa huoltajille, oppilaille ja opettajille käytännöistä erityisruokavalioiden ilmoittamiseksi koulun keittiöön.

Lapsen oman opettajan ja koulun muiden aikuisten on tärkeä olla tietoisia oppilaan ruoka-aineallergiasta etenkin silloin, kun allergeenille altistuminen aiheuttaa välittömiä oireita tai ensiavun tarvetta.

Erityisruokavalioiden on hyvä olla koulun ruokapalvelun tiedossa jo ennen koulun alkamista. Asia tulee myös ennakoida koulun vaihtuessa.

Erityisruokavaliot puretaan usein jo ennen koulua

Lasten ruoka-allergia Käypä hoito -suosituksen mukaan erityisruokavaliot tulee mahdollisuuksien mukaan purkaa lastenneuvolassa jo ennen kouluikää.

Lastenneuvolan 6 v. tarkastuksessa tai ennen ensimmäisen luokan aloittamista toteutettavassa kouluterveydenhuollon” kouluuntulotarkastuksessa ” huomioidaan mahdolliset erityisruokavaliot ja laaditaan tarvittaessa ruokavalioilmoitus  koulua varten.

Lisätietoa