Kouluterveydenhuolto

Tyttö kirjoittaa liitutaululle.

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Se on perusterveydenhuollon maksuton palvelu.

Hyvinvointialueen on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. 

 Kouluterveydenhuollon tehtäviin sisältyvät:

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • suun terveydenhuolto
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Määräaikaiset terveystarkastukset 

Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja vanhemmat pyydetään mukaan tarkastukseen. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö, kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit, ovat avainasemassa ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa.
Lue lisää: Terveystarkastukset

Suun terveystarkastus toteutetaan vähintään kolme kertaa peruskoulun aikana.
Lue lisää: Suun terveystarkastukset

Kouluterveydenhuollon vastaanotot ja lisäkäynnit

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja perheitä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

  • Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat terveydenhoitajan avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltä askarruttavista asioista.
  • Lisäkäynneillä voidaan perehtyä selvittelyä vaativiin asioihin sekä seurata terveys- ja hyvinvointitilannetta, kasvua ja kehitystä tai perheen tilannetta terveystarkastusten välillä. 

Opiskeluhuollon yhteistyö

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä.  Kouluterveydenhuolto on myös mukana laatimassa ja päivittämässä koulun opiskeluhuoltosuunnitelmaa.

Kouluyhteisön ja -ympäristön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kouluterveydenhuolto tarkastaa kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin monialaisessa yhteistyössä joka kolmas vuosi. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain. 
Lue lisää: Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus

THL:n uusimmat julkaisut opiskeluhuollosta

Tässä osiossa

Lisätietoa

NEUKO-logo

NEUKO-tietokanta (Terveysportti)
Ohjeistukset neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille

THL.fi-sivustolla

Tilastot

Perusterveydenhuollon vuosittain tehtävä tilasto
Sisältää tietoja kouluterveydenhuollon toiminnasta. 

Perusterveydenhuollon avohoitokäyntitietoja (Sotkanet.fi) 
Sisältää eri aluetasojen tietoja kouluterveydenhuollon toiminnasta.