Sote-palvelut

Lapsi ja äiti lääkärin vastaanotolla.

Sote-palvelut edistävät lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Niiden sisällöt tulee sovittaa asiakkaiden tarpeisiin yksilöllisesti.

Tavoitteena on, että lapsi, nuori tai perhe saa tukea ongelmiinsa mahdollisimman pian. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiakas saa apua, sitä helpompaa ja kustannusvaikuttavampaa ongelmien ratkaiseminen on.

On tärkeää, että palvelut muodostavat kokonaisuuden. Vastuu verkostomaisesta työskentelystä on palvelujen ammattilaisilla. Monialaisen työskentelyn tulisi ulottua kaikkiin lasten ja nuorten palveluihin, kuten sivistys- nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen sekä seurakuntien ja järjestöjen palveluihin. 

Palveluiden on tärkeä olla siellä, missä lapset ja nuoret ovat: kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Erityispalvelut tukevat peruspalveluja jalkautuvina palveluina ja konsultatiivisena apuna. 

THL tutkii, kehittää ja ohjaa tässä osiossa esiteltyjä lasten, nuorten ja perheiden palveluja.

Tässä osiossa

THL:n palveluita

Sote-palvelujen johtaminen
Sivusto tarjoaa tietoa ja työkaluja sote-palvelujen johtamisen tueksi.

Sotekuva-palvelu
Sotekuva-palvelusta löydät koottua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilasta, tarpeesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista hyvinvointialueittain ja kunnittain.