Kansallinen tuki ja yhteystiedot

THL tukee sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamista ja kehittämistä. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja työkaluja päätöksenteon tueksi sekä tukea palvelujen vertaiskehittämistä.  

  • Tuotamme monipuolista tutkimustietoa väestön terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista.
  • Ylläpidämme tietovarantoja ja rekistereitä sekä toteutamme tiedonkeruita.
  • Tarjoamme asiantuntijatukea väestön terveyteen, hyvinvointiin ja palveluihin liittyen.
  • Kehitämme kansallista sote-tiedonhallintaa, tietotuotantoa ja raportointia. 

Palvelujen vertaiskehittämisen tueksi 

  • järjestämme kansallisia ja alueellisia seminaareja ja työpajoja
  • koordinoimme verkostoja 
  • toteutamme maksuttomia koulutuksia ja sparrauksia
  • tarjoamme tukea yhteiskehittämiseen Innokylän välinein
  • välitämme tietoa hyvistä toimintamalleista ja uusista ideoista eri toimijoiden välillä
  • tuemme kansallisten kehittämisohjelmien toimeenpanoa.