Arviointi ja seuranta

Vaikuttavien sote-palveluiden johtaminen edellyttää tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Hyvinvointialueiden tehtävänä on seurata oman alueensa väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä sote-palveluiden ja palvelujärjestelmän toimintaa eri tavoin ja verrata sitä muihin hyvinvointialueisiin. Tämä edellyttää laadukasta ja ajantasaista tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelujen tarpeesta ja palvelujärjestelmän toiminnasta.

THL:n asiantuntija-arviot

THL arvioi vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Sosiaali- ja terveysministeriö hyödyntää THL:n asiantuntija-arvioita sote-palvelujärjestelmän kansallisessa ohjauksessa. 

THL:n asiantuntija-arviot tarjoavat myös tietoa hyvinvointialueiden oman toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen arviointi

Tietoa ja työkaluja hyvinvointialueiden tueksi

THL tuottaa monipuolisesti tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palvelujärjestelmän toiminnasta sekä väestön hyvinvoinnista ja terveydestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohjaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota laadukasta tietoa ja helppokäyttöisiä työkaluja palvelujärjestelmän johtamisen ja kehittämisen tueksi.

Sote-tietopohja
Työkaluja tiedolla johtamisen tueksi

Sote-johtamisen uutiskirje

Uutiskirjeessä on kansallista ja alueellista vertailutietoa sote-järjestelmästä sekä näkemyksiä sote-palvelujen kehityssuunnasta. Tilaa uutiskirje sähköpostiisi ja tutustu jo lähetettyihin kirjeisiin.