Kontaktinformation

E-post: [email protected]
tasa-arvotieto(at)thl.fi

Reetta Siukola
ledande expert
tfn +358 29 524 6523

Mia Teräsaho
utvecklingschef
tfn 029 524 7864

Anni Hyvärinen
specialplanerare
tfn 029 524 7013

Emmi Rantanen
planerare

Postadress

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Centret för jämställdhetsinformation
PB 30, 00271 Helsingfors

Centret för jämställdhetsinformation

Centret för jämställdhetsinformation vid THL är en nationell informationstjänst som tillhandahåller aktuell och forskningsbaserad information om jämställdhet.

Centret samlar och förmedlar information med anknytning till jämställdhet och genusvetenskap, är expert på jämställdhetsinformation, svarar på frågor med anknytning till jämställdhet och kön, samarbetar med både nationella och internationella jämställdhetsaktörer och upprätthåller webbplatsen Jämställdhet.

Webbplatsen för jämställdhet

Webbplatsen för jämställdhet ger aktuell forskningsbaserad information om kön och jämställdhet. Huvudtemana på webbplatsen är våld, arbetsliv, familj, utbildning, välbefinnande samt beslutsfattande. De här temana presenteras ur jämställdhetspolitikens, forskningens och det praktiska jämställdhetsarbetets perspektiv.

På webbplatsen finns:

  • information om kön, främjande av jämställdhet samt diskriminering
  • information om olika ämnen
  • undersökningar, utredningar, rapporter, statistiska uppgifter, handböcker, anvisningar och lagstiftning
  • uppföljning av nyheter om jämställdhet
  • evenemangskalender
  • databas med doktorsavhandlingar.

Ge respons på webbplatsen

Vi efterlyser respons, idéer, frågor och utvecklingsförslag från användarna. 

Ge respons på webbplatsen

Centret för jämställdhetsinformation i sociala medier